Nordre Krokstad. Landbrukseiendom med koselig og intimt tun.

Indre Østfold - Trøgstad
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Nordre Krokstad. Dette er en flott landbrukseiendom med fin beliggenhet i Trøgstad og med en god arrondering med jorden rundt tunet. Nordre Krokstad består av et intimt tun med våningshus, sidebygning og låve og er omkranset av egen dyrket mark. Eiendommen har et totalareal på ca. 146 daa., hvor av ca. 136 daa, er dyrket mark som er egnet for korn- eller grasdyrking, eller til beite til f. eks. hest.

Beliggenhet

Nordre Krokstad ligger ca. 4 km nord for Skjønhaug sentrum, i Trøgstad i Indre Østfold kommune. Landskapet er preget av åpne innmarks arealer, noe skog og spredt boligbebyggelse. Gårdsbruket har en god og landlig beliggenhet mellom Skjønhaug og Båstad. Jordene omkranser tunet som har en enkel adkomst. Det er gode veiforbindelser til Mysen, Askim og mot Oslo-området. Nærheten til Skjønhaug gjør stedet attraktivt for barnefamilier, nettopp på grunn av nærheten til skoler, barnehager og butikker. På Skjønhaug finner man også bank, kommuneadministrasjon, idrettsanlegg, treningssenter. Skjønhaug har idrettshall, svømmehall og et aktivt idrettslag som tilbyr flere idrettsformer for store og små. Motorsport er populært, og Trøgstad NMK har gokartbane, fasiliteter for 2-hjulsaktiviteter og klubbhus, samt rallycross og bilcross en kort biltur unna.

Ungdomsskolen har en meget fin beliggenhet i utkanten av Skjønhaug sentrum. Like ved skolen ligger Trøgstadhallen, og Trøgstad stadion med kunstgressbane, gressbane og løpebane. Her er det også bygget ny barneskole og idrettshall. Øst for skolen er det store skogsområder og et rikt sti- og løypenett. Stedets lysløype og andre skiløyper har utgangspunkt fra ungdomsskolen.

Trøgstad har flere gode fiskevann, som bl.a. Hemnessjøen, Øyeren, Grefslisjøen, Kroktjern, Nestjerna og Haugtjern. Det er ca. 10 minutter å kjøre til Gravstjern, med tilrettelagt badeplass og gode fiskemuligheter, samt Sandstangen med badested og kiosk. Sandstangen er også et ypperlig utgangspunkt for båtturer. Sandstangen er et populært utfartsmål med flott strand. Øyeren forøvrig byr på store muligheter for bade-, fiske- og båtliv.

Adkomst

Fra Oslo området er det 2 hovedveier som fører til Nordre Krokstad. Fra Østsiden og Lillestrøm-området anbefales fylkesvei 22 via Fetsund. Følg denne veien en drøy kilometer forbi Båstad kirke og ta inn til høyre inn på Raknerudveien . Følg veien ca. 1 km. før du tar til venstre inn på Løkenveien. Følg Løkenveien noen hundre meter og du vil ankomme avkjørsel til Løkenveien 231, Nordre Krokstad, på venstre side.
Fra sørsiden av Oslo følger man E18 mot Mysen og tar ved skilt Lillestrøm. Trøgstad, Mysen. Følg veien (FV22) ca. 1,6 km videre forbi Skjønhaug. Løkenveien vil du da få på venstre side. Følg Løkenveien ca. 2 km og du vil ankomme Løkenveien 231, Nordre Krokstad på venstre side.

Jord, skog og tun

Eiet tomt er på ca. 146,7 daa., hvorav 136,9 daa er definert til fulldyrket jord, ca. 1 daa skog av høy bonitet og 1,2 daa jorddekt fastmark. Det resterende av eiendommens areal består av vei og gårdstun. Det koselige gårdstunet er hovedsakelig flatt og fint opparbeidet med plenareal på flere sider av eiendommen. Av beplantning finnes diverse trær og busker, samt prydvekster og vintergrønt. Eiendommens gårdsplass er gruset. I fremkant av våningshus er det lagt belegningsstein. Den dyrkede marken omkranser tunet med meget enkel adkomst.

Våningshuset fremstår som et moderne hus med et innbydende interiør. Sidebygningen er i senere tid oppgradert oppusset til en lekker leilighet. Sidebygningen er imidlertid ikke registrert som noen boenhet. Låven er innholdsrik. Det har vært, og til dels er, setningsskader i låvebygningen som er sikret / utbedret. Her er det rikelig med muligheter. Det er også god plass bak låven til oppbevaring av f.eks. større redskap og utstyr, godt skjermet fra indre tun.

Innhold og standard

Nordre Kråkstad holder en relativt god standard og tunet fremstår med 2 moderne hus. Våningshuset er påkostet og fremstår som en moderne bolig med god standard på utstyr og innredning. Boligen har en funksjonell planløsning som byr på flere muligheter. Boligen har et flott eksklusivt heltre kjøkken plassbygd av lokalt snekkerverksted. Av materialer kan nevnes heltre fronter av svart-or og benkeplater av stein. God skap- og benkeplass. Flotte fliser bak komfyr og spotter i himling. Lekkert bad i 2.etasje med flislagte vegger og gulv. Varmekabler. Heltre benkeplate med dobbelservant. Spotter i himling. Badekar og vegghengt wc. Dusj med glassdører. Flott rundstein på gulv og vegg i dusj som har et kombinasjonsarmatur bestående av hodedusj og håndholdt armatur.

Våningshus er oppført år 1978.
1. etasje (111 kvm BRA): Entré, hall m/trapp, kjøkken, kontor, stue, spisestue, trapperom, garderobe, wc. Utgang til terrasse på ca. 30 m² fra stue.
2. etasje (98 kvm BRA): Bad, stue, 3 soverom, tilgang til kaldt loft via luke i tak på soverom. Utgang til balkong på ca. 8 m² fra soverom.
Kjelleretasje (104 kvm BRA): Bad, badstue, gang, hobbyrom, vaskerom, bod, teknisk rom, soverom. Soverom og hobbyrom i kjeller tilfredsstiller ikke byggeteknisk forskrifts krav til rømning eller dagslysflate. Alle rom inngår i beregning av P-rom foruten bod, teknisk rom, garderobe.

Sidebygning ble om-bygget og renovert i år 2002. Grunnplanet består av et garasjerom og et hobbyrom med flere bruksmuligheter i første etasjen. (har vært benyttet som treningsrom). 2.etasje er innredet til en moderne leilighet. Denne har vært utleid, men det er ikke omsøkt eller bygge godkjent som egen boenhet, og kan således ikke leies ut på lovlig vis med dagens regulering.

Sidebygning er oppført år 1983
1.etasje (103 kvm BRA): Garasjerom (ca. 60 kvm), hobbyrom (ca. 43 kvm)
2.etasje (95 kvm BRA): Bad/vaskerom, gang, kjøkken, kontor, stue, bod, 2 soverom Alle rom inngår i beregning av P-rom foruten bod, garasjerom, hobbyrom.

Driftsbygningen fungerer som et praktisk uthus med verksted og godlagerplass. Låven ble tilbygget en isolert garasje/ verksted i ca. år 2005. Her er det port og flislagt gulv. I første etasjen er det god lagringsplass og/eller mulighet for husdyrrom, som f. eks. en liten stall. Det er tilrettelagt for et lite hybelkjøkken og bad i kjeller, men dette er ikke ferdigstilt eller bygge søkt som beboelsesrom. På låvebroen er det god plass til lager av f. eks mindre båter. Det er hundegård under låvebrua.

Låve - ukjent byggeår. (Låve over fjøs og kjeller er i følge selger fra ca. år 1964)
Kjeller (130 kvm BRA): Åpent lagringsrom, lager, wc
1.etasje (360 kvm BRA): Bod, garasjerom, fjøs, div lagringsrom
2.etasje (285 kvm BRA): Åpent rom. Adkomst via kjørebro. Generell info:

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 309 kvm

BRA-i totalt: 309 kvm

TBA totalt: 39 kvm

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset:
Stor innsats-peis i stue i 1.etasje, vedovn i stue i 2.etasje, varmekabler i entre, wc-rom, bad i 2.etasje og soverom i kjeller. Det er 2 stk. luft til luft varmepumpe. denne er fra 2019 og den andre fra 2011. Det er enkelte radiatorer i boligen som ikke er i funksjon. Radiatorer i stue er fjernet.

Sidebygning:
I 2.etasje er det vedovn i stue, varmekabler på bad, ellers panelovner.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område av kommuneplanen som er avsatt til LNF-område der spredt boligbygging kan tillates. Kopi av kommuneplan med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er/er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 779
  • Bruksnummer: 3
  • Fylkesnummer: 31
  • Fylkesnavn: Østfold
  • Kommunenummer: 3118
  • Kommuneområde: Indre Østfold - Trøgstad
Les mer