Sentralt småbruk tilpasset hestehold på ca. 130 dekar. Nyere driftsbygning med 10 stallbokser godkjent utleieenhet

Færder - Nøtterøy
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til dette idylliske småbruket sentralt plassert ved Borgheim på Nøtterøy i Færder kommune. Eiendommen er i dag tilpasset til hestehold med en nyere driftsbygning med 10 stallplasser, verksted/lagerrom og høyloft. Eiendommen er på ca. 130 dekar hvorav 30,6 dekar er fulldyrket mark og ca. 75,7 dekar er produktiv skog. Resten av arealet er klassifisert som annet markslag eller bebygd areal.

Tunet har en solrik beliggenhet med direkte adkomst til beiter og havner. Tunet består av et romslig våningshus med egen leilighet i sokkeletasjen. Hoveddelen av våningshuset har bla. 3 soverom pluss kontor og kinorom. Leiligheten i sokkeletasjen har to soverom, stue, kjøkken og bad. Dyrka mark er i dag opparbeidet med havner og beiter for hest. I tillegg til dette er det en ridebane som går rundt innhegningene. Eiendommen har også leieinntekter på et areal til golfbanen og utleieinntekter på sokkeletasjen. Det er også en dobbel garasje med lagerrom på tunet og rikelig med parkering og oppstillingsplass.

Beliggenhet

Småbruket ligger sentralt til kun 1 km syd for Borgheim sentrum som har de fleste servicetilbud. Her finner du blant annet Rema 1000, Nøtterøy kulturhus og treningssenter.  Tunet ligger innerst i blindvei, og oppleves som usjenert og luftig. Det er flotte turmuligheter i nærområdet med nærhet til skog, sjø og strand. På vinteren kjøres det opp skiløyper i vestendene av eiendommen. Det er 3 skoler under 4,5 km fra tunet. På Borgheim er det også ungdomsskole og videregående skole. Nøtterøy golfbane ligger kun et par golfslag unna tunet.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via kommunal og privat vei. Dersom du kommer fra Borgheim sentrum tar Gannestadveien opp til høyre. Følg veien og ta til venstre i første kryss. Tunet ligger innerst i blindveien.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt ca. 130,7 dekar ihht. Nibios Gårdskart. Klassfisering er som følger:
Dyrka mark: ca. 30,6 dekar
Produktiv skog: ca. 75,7 dekar
Annet markslag: ca. 13,7 dekar
Bebygd, samf. vann. bre: 10,7 dekar

I tillegg til dette eier eiendommen den lille øya Kausen i Vestfjorden. Denne er eid sammen med en annen eiendom. Øya er innenfor Færder nasjonalpark og er derfor underlagt restriksjoner.

Dyrka mark er i dag benyttet som beiter og innhegning til hest. I tillegg til dette er det en gruset ridebane.

Skogen er klassifisert som følger ihht. Nibios Gårdskart:
Høy bonitet: 42,4 dekar
Lav bonitet: 33,3 dekar
Uproduktiv skog: 1,7 dekar
Det er hovedsakelig barskog. Skogen egner seg med som vedskog.

Tunet oppleves luftig og er omkranset av Våningshuset, stallbygningen og garasjen. Det er rikelig med parkeringsareal på eiendommen. Det er store plenarealer, diverse beplantning med busker, trær, blomster og vannspeil. Selv om det er naboer i området oppleves tunet som usjenert. Areal foran garasjen er asfaltert.

Innhold og standard

Våningshus
Våningshuset er bygget i 1967 og er på totalt 303 kvm BRA fordelt på to etasjer. Huset består av en hoveddel og en sokkelleilighet som er registrert i kommunen som egen bruksenhet.
I hoveddelen er det en romslig entré med god plass til oppbevaring av yttertøy. Her er det også adkomst videre til et kinorom, teknisk rom/vaskerom og en romslig bod. Trappen tar deg videre opp til hovedplanet. Hovedplanet består av en romslig stue med parkett på gulv, nyere peisovn og utgang til en sydvendt platting. Kjøkken fra byggeår med opplegg for oppvaskmaskin. Kjøkkenet er plassert i eget rom med hyggelig utsyn over tunet. Videre har hoveddelen 3 soverom pluss et kontor, samt baderom og et eget toalettrom. Det ene soverommet har adkomst til vestvendt balkong.

Det er også et romslig lagringsloft i våningshuset på 24 kvm BRA.

Leiligheten i sokkeletasjen består av vindfang, stue med adkomst til terrasse og hageste, romslig kjøkken med profilerte fronter, opplegg for oppvaskmaskin, plass til komfyr, ventilator og overskap. Videre er det to soverom i leiligheten. Totalt er leiligheten på 76 kvm BRA pluss innglasset terrasse på 12 kvm. Den innglassede terrassen er ikke byggemeldt. Leiligheten er i dag leid ut for kr. 10.000,- pr mnd. pluss strøm.

Våningshuset har behov for vedlikehold/renovering.

Driftsbygning/stall
Driftsbygningen er bygget i 2010 og er på totalt 383 kvm BRA fordelt på loft og 1.etasje. 1. etasjen består av stallrom med 10 stallplasser, salrom og lager og er på 242 kvm BRA. Det er adkomst til lageret via to romslige porter. Stallen har adkomst fra begge sider av driftsbygningen. Det er også salrom, samt vann og strøm. Loftet er brukt som høyloft med mulighet til å laste inn luft fra nordveggen med traktorgaffel og er på 141 kvm BRA..

Garasje
Garasjen er på bygget i 1968 og er på 59 kvm BRA. Vertikaldelt garasje hvor naboeiendommen har adkomst fra andre siden. Garasjen har to garasjeporter pluss et tilbygget vedskjul fra 1977.

Bygningers arealer

Våningshus med sokkelleilighet.
Totalt BRA (bruksareal): 303 kvm

BRA-i totalt: 291 kvm
1. etasje:  132 kvm.
Underetasje:  135 kvm.
Loft: 24 kvm.
BRA-e totalt:
BRA-b totalt: 12 kvm
Underetasje: 12 kvm.
TBA totalt: 28 kvm
ALH: 35 kvm
GUA totalt: 338 kvm.

Etter gammel målestandard er våningshuset inkludert leiligheten 250 kvm P-rom og 53 kvm S-rom.

Driftsbygning med stall
BRA totalt: 383 kvm
BRA-e 1. etasje 242 kvm
BRA-e loft: 141 kvm
GUA: 383 kvm

Garasje
BRA totalt: 59 kvm
BR-e totalt: 59 kvm
ALH: 4 kvm
GUA: 63 kvm

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset er oppvarmet med Luft til vann varmepumpe via radiatorer. Det er i tillegg oppvarming med 2 stk nyere peisovner og varmekabler på bad. Det er to stk teglsteinspiper. Den ene pipen er rehabilitert i november 2021. Det foreligger ferdigattest på dette.

Reguleringsforhold

Det meste av eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR areal(nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag)
Deler av eiendommen ligger under hensynsone: H310_42.: Ras- og skredfare.
Deler av eiendommen ligger under hensynssone: H370 - Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
Øya Knausen ligger under hensynssone H740: Båndlegging etter andre lover. Dette er et verneområde for fugl.
Deler av eiendommen er regulert med plan ID 287. Dette gjelder golfbanen. Reguleringsplanen følger vedlagt.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven. Det er ikke priskontroll på eiendommen da dyrka mark er under 35 dekar.
Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 120
  • Bruksnummer: 6
  • Fylkesnummer: 39
  • Fylkesnavn: Vestfold
  • Kommunenummer: 3911
  • Kommuneområde: Færder - Nøtterøy
Les mer