Jordalsbø i Bygland - Koselig eldre gårdseiendom med flott stølshytte og fallrettsleie

Bygland
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Jordalsbø og Steinstogvegen 33!  Ta gjerne en kikk på annonsevideoen som du finner ved å trykke på videosymbolet under hovedbildet, eller en 360 graders dronevisning av eiendommen under "nyttige lenker." Eventuelt kan denne lenken kopieres inn i nettleser: https://millsmedia.no/landkreditt360/steinstogvegen33/

Beliggenhet

Denne landbrukseiendommen har et variert ressursgrunnlag og flotte omgivelser, med alle muligheter til å leve det gode liv på landet. Gården ligger fint og lett til på Jordalsbø med gode solforhold og rolige omgivelser. Området er naturskjønt og gir mange og varierte friluftsmuligheter, til  vanns, i skogen eller på fjellet, uten at man trenger å padle eller vandre i de største turistkøene. Eiendommen ligger i Bygland kommune ca. 3 km fra kommunesenteret som har det meste innen offentlig og privat tjenestetilbud, herunder skole, barnehage og butikk. Det er ca 40 minutters kjøring både sørover til Evje og 50 minutter nordover til Valle i Setesdal. Nærmeste lufthavn er Kjevik i Kristiansand 10 mil unna.

Adkomst

Kjør E9 nordover fra Evje og ta av til høyre i Bygland sentrum til Jordalsvegen. Fortsett langs denne i ca. 2,7 km og ta til høyre til Steinstogvegen hvor eiendommen er beliggende på venstre side etter ca. 450 meter.

Jord, skog og tun

Eiendommen er gnr. 41, bnr. 12 i Bygland kommune.
Vi benytter Nibio sine gårdskart som kilde til informasjon om arealene og her har eiendommen et totalareal på ca. 1 055,1 dekar med følgende arealfordeling:

Fulldyrket jord: 16,8 daa
Overflatedyrket jord: 3,0 daa
Innmarksbeite: 0,0 daa
Produktiv skog: 632 daa
Annet markslag: 390,0 daa
Bebygd, vann, bre, infrastruktur: 13,3 daa.
Til sammen: 1055,1 dekar.

Dyrka jord
Den fulldyrka jorda ligger rundt gardstunet, og den største teigen har et areal på 10 dekar. Arronderingen av
jorda er god, og den ligger i svakt hellende terreng. Jorda er av god kvalitet, og består av morenejord, med et lag med mold som ligger oppå grus og stein.
Jorda er ikke grøftet, og den er forholdsvis tørkesterk. Det er ikke vanningsanlegg på garden.
Teigen med den overflatedyrka jorda ligger inne ved Sivorstøl. 
Takstmann har verdsatt jorda til kr 5000,- per dekar, totalt kr 100 000,-.

Skog
På eiendommen er det 632 dekar produktiv skog, med et drivverdige areal på 444 daa.
Det er utarbeidet skogbruksplan for eiendommen av AT-Skog. Boniteten er for det meste middels og
låg. Treslagfordelingen besto i 2015 av 39 prosent gran, 49 prosent furu og 12 prosent lauvskog. Inne
på de to stølene vokser det opp bjørk. Det er bygd skogsbilveier innover i dalen og fram til skogen. For det meste er det bygd felles
skogsbilveier i området. Eiendommen er medeier i 5-6 skogsbilveier. Det er flatt og småkupert
terreng der skogen vokser. Det er etter forholdene lett å drive skogen.
Saldoen på skogfondkontoen er på ca. 30 000 kroner. Dette beløpet følger eiendommen i forbindelse
med salget.
Det er 632 dekar skog som verdsettes til kr 950 000,-. Det vil si 1500 kroner per dekar.

Utmark
Det er 390 dekar utmark, fordelt på tre teiger ved Jordalsvatn, Sivorstøl og Kråkehommen. Utmarka ligger fra 530 til vel 700 moh og brukes til jakt, fiske og turterreng.
Til eiendommen hører det to støler hvor det er bygget hytter. Det er et fint turterreng innover heia, og rikelig med snø om vinteren. Dagens eier har scooterløyve.
Det er 390 dekar utmark som verdsettes til kr 100 000. Det vil si 250 kroner per dekar.

Jakt

Eiendommen er med i jaktvald sammen med 7 andre grunneiere i bygda. De har rett til årlig å skyte 2-
3 elger og 3-4 hjort. Det er fri jakt på rådyr. Selger har selv vært med på jakta. Hvert år mottar han
40-60 kilo kjøtt. I tillegg er det fugl- og småviltjakt. Det er interesse for å leie jaktterreng i området.
Takstmann har satt verdien av jaktrettighetene til kr 75 000,-.

Fiske
Til eiendommen hører det mer enn en fjerdepart av Jordalsvatn. Dette er et lite fiskevann som har bra med aure, men mye småfisk.
Eierne fisker til eget forbruk og det selges ikke
fiskekort til andre. Det er veg helt fram til vatnet.
Den kapitaliserte verdien av fiskerettighetene verdsettes til kr 25 000,-.

Fallrettigheter
Eiendommen mottar leie for fallrettighetene i Søråni fra et kraftverk som ble tatt i bruk i 2019.
I takstrapporten er det en utfyllende beskrivelse av eiendommens fallrettsleie, og det vil her i hovedsak henvises til denne framstillingen.
Utbetalingene vil variere med kraftselskapets omsetning, og vil derfor variere fra år til år. I sin rapport har takstmann lagt til grunn en årlig fallrettsleie på kr 200 000,- og denne er kapitalisert med en rentefot på 5%, noe som gir en kapitalisert verdi av fallrettighetene på kr 4 000 000,-.

Innhold og standard

Eiendommen har en bygningsmasse bestående av våningshus, driftsbygning, garasje, stabbur, stølshytta på Sivorstøl og hytte med uthus på Kråkehommen.

Våningshus:
Innhold:
Underetasje: Uinnredet kjeller med betonggulv og steinmurer. Det er god lagerplass, og kjelleren har en eldre bakerovn med ukjent funksjonalitet.
1. etasje: Entre, kjøkken, to stuer, bad med opplegg for vaskemaskin.
2. etasje: Gang, tre soverom. kott.

Standard:
Kjøkken: Eldre innredning med nyere fronter i mdf-utførelse. Kjøkkenet har plass til spisebord og det er utstyrt med komfyr, kombiskap med kjøl- og frysedel, mikrobølgeovn, avtrekksvifte.
Bad: Badet har belegg på gulv og våtromstapet på vegg. Det er utstyrt med badekar med hånddusj, servant med underskap, speil med lys og veggskap, wc og varmekabler i gulvet.
Gulv: Tregulv, malte tregulv, belegg, teppe, murgulv:
Vegger: Malt panel, våtromstapet.
Himling: Malt panel, malte tak med synlige bjelker, hvite takplater.
Vinduer: 2-lags isolerglass med sidehengslede vinduer, enkle glass i kjeller.
Yttertak: Decra sandbelagte stålplater.

For en mer utførlig beskrivelse av standarden på huset henviser vi til tilstandsrapporten som er vedlagt salgsoppgaven.Hytte på Kråkehommen:
Innhold:
Alle rommene er på samme plan og består av entre, stue og kjøkken i åpen løsning, gang. tre soverom, vaskerom/toalettrom med kompostdo og bakinngang.

Standard:
Hytta ble oppført i perioden 2003-2008 og består av to laftekasser som er forbundet av et mellombygg i bindingsverk. Hytta holder gjennomgående bra standard, og har et BRA på 74 kvm og BTA på 82 kvm. Det er isolerglass i vinduene og takpapp med torv på yttertaket.
Innvendig er det tregulv på stue/kjøkken, gang og tre av soverommene, samt belegg i entre,  på toalettrom og ett soverom.
Veggene har panel eller laftede tømmervegger, og i himlingene er det panel.
Kjøkkenet er utført i heltre med malte fronter og sider. Kjøkkenet er utstyrt med komfyr/stekeovn og det er god plass til et romslig spisebord på stua.
Hytta er i takstrapporten verdsatt til kr 2 000 000,-. Se ellers tilstandsrapport for hytta. Denne er vedlagt salgsoppgaven.

Den gamle stølshytta på 30 kvm er i dag i bruk til lagerformål.

Hytte på Sivorstølen:
Denne gamle stølshytta på Sivorstølen ble oppført på slutten av 1950-tallet og har en grunnflate på 25 kvm BTA. Den er oppført i bindingsverk på steinsatt grunn og inneholder to oppholdsrom. Det er fire sengeplasser og vedovn i begge rommene. Den ene er av typen vedfyrt komfyr. Hytta har tregulv, samt panel på vegger og himling. Det er bilveg nesten helt fram til hytta. Hytta har ikke innlagt strøm eller vann. Det er isolerte vinduer og taktekking av metallplater. Takstmann har verdsatt hytta til kr 150 000,-. Ved siden av er det en gammel løe/uthus med lagerplass og utedo. Dette bygget er verdsatt til kr 25 000,-.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 0 kvm

BRA-i totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-e totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.

TBA totalt:

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset har fire vedovner, samt elektrisk oppvarming.
Hytta på Kråkehommen har to vedovner. Det er også vedovn på Sivorstølen.

Reguleringsforhold

Eiendommen er ikke beliggende i noe regulert område, men alle teiger er i henhold til arealplanen for kommunen i LNF-område. I ny kommuneplan som er under arbeid er det ingen endring forslag som innebærer endring av reguleringsstatus. Dette jf. brev fra Bygland kommune fra 03.10.2023.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er/er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 41
  • Bruksnummer: 12
  • Fylkesnummer: 42
  • Fylkesnavn: Agder
  • Kommunenummer: 4220
  • Kommuneområde: Bygland
Les mer