Vakker og unikt beliggende gårdseiendom med skog, jakt og 4 laftede utleiehytter

Kvinesdal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Fossdal i Kvinesdal! Ta gjerne en kikk på annonsevideoen som du finner ved å trykke på videosymbolet under hovedbildet, eller en 360 graders dronevisning av eiendommen under "nyttige lenker." Eventuelt kan denne lenken kopieres inn i nettleser: https://millsmedia.no/fossdalsvegen68/

Beliggenhet

Gårdstunet ligger meget idyllisk plassert i skogkanten på Fossdal med den vakre elva Litleåna som nærmeste nabo mot øst. Området for øvrig må kunne beskrives som typisk "Sørlandshei" med skogkledte åser og lyngdekkede berg innrammet av bekker, elver og vann. Fjotlandsvannet er laveste punkt på 330 moh. mens det høyeste punktet er ca. 560 moh. på Gunnarsheia. Ved eiendommen er det nydelige badeplasser med små sandstrender og svaberg. Vannet har ofte over 20 grader om sommeren da sol på svabergene varmer vannet raskt. Fossen ved den vakre Vordalsbrua er fascinerende og et nydelig sted for rekreasjon.
Her er også fint å gå tur og skitur om vinteren.
Det er ellers bare ca. fem minutters kjøring til oppkjørte skiløyper på Haddelandsheia og på Kvinlog er det oppkjørte lys-skiløyper. Ca en halvtimes kjøring til Knaben med alpinanlegg og flott høyfjellsturterreng. 
Det er ca 27 km til kommunesenteret i Kvinesdal, og litt over 10 mil til Kristiansand.
Barnehage, barne- og ungdomsskole på Kvinlog ca 7 km vestover. Skolebussen stopper på Mygland. Nærmeste butikk er også på Kvinlog. Videregående skoler er i Flekkefjord, Lyngdal og i Kvinesdal. Ny flerbrukshall er under bygging ved Kvinlog skole.

Adkomst

Kjør riksveg 42 og ta av til Fossdal fra Mygland. Gårdstunet ligger ca. 500 meter fra avkjøringen fra 42.

Jord, skog og tun

Eiendommen har ifølge Nibios gårdskart et totalareal på ca. 3 879,8 dekar fordelt på 8 ulike teiger med følgende arealfordelingen:

Fulldyrka jord: 57,6 daa
Overflatedyrka jord - 0,0 daa
Innmarksbeite - 8,9 daa
Produktiv skog - 2020,7 daa
Annet markslag - 1771,6 daa
Bebygd, vann, infrastr. - 21,0 daa
Til sammen: 3 879,8

Den største teigen er i tilknytning til gårdstunet, og det er her alle bygningene er plassert. Denne teigen strekker seg helt fra vakre Litleåna i nord/øst til Fjotlandsvatnet i vest. Gården eier også tre holmer i Fjotlandsvatnet, en stor skogteig nord for Fjotland og noen mindre skogs- og utmarksteiger
Det er ikke utarbeidet noen skogbruksplan, men det er oppgitt i landbrukstaksten at ca. halvparten av skogsarealet er produktiv skog. Takstmann har angitt ca. kr 4 600,- per dekar som gjennomsnittlig pris for det dyrkede arealet.

Selger har fradelt en hyttetomt på ca.  2 mål i Kvæven i Fossdalen som blir tinglyst. Hyttetomta ligger et par km fra gårdstunet og kan ikke ses fra huset.

I forbindelse med legging av jordkabel for strøm over eiendommen, er en del av arealet i kabeltraseen båndlagt for annen bruk. Dette gjelder langs veien fra Sveimelitjønn til trafokiosk ved Eftestølveien ca. 700 meter, 1 meter i bredden. Fossdal har veirettigheter her.

Det hogges ut ca. 800 m3 med hogstmoden skog på Myglandsheia sommeren 24. Denne inntekten på ca. kr 200 000,-  tilfaller eier av gården på hogsttidspunktet.

Det er videre meldt inn flere felt med hyttebygging til kommunens nye arealplan på teigen mot Eftestøl slik at eiendommen kan utvikles med hyttefelt om ønskelig. Også sett i sammenheng med det ønskede skianlegget kan dette være inntektsbringende. Planen er fra kommunens side ikke ferdig utarbeidet.

Det er gjort en avtale med Kvinesdal Skiskytterlag om bygging av skiarena om kommunen godkjenner dette. Reguleringsplan er under utarbeidelse. Salget av arealet vil gi en inntekt på ca. kr 200 000,-.  Dette området er en utstikker på teigen mot Eftestøl og vil ikke hindre eiendommens aktiviteter.

Videre er det gjort en avtale med et firma om flomvarsling, og denne avtalen vil følge over til ny eier.

Jakt

Det er mulighet for elgjakt på eiendommen, men tellende areal gir ikke fellingstillatelse til elg alene. I området er det rådyr, hjort, elg, ryper, orrfugl og noe storfugl.
Informasjon fra eier om jakta:
"Til eiendommen hører det to av 13 parter. Jaktlaget regner med å kunne skyte i gjennomsnitt 1 elg og 3 hjort. Dette har gitt
til nå ca 80 kg elgkjøtt i året. En del av jakta blir utleid sammen med hytte." "Det er videre godt fiske i Fjotlandsvannet som denne eiendommen har en stor andel av."
"- Småviltjakt: 45 ooo kr pr år
- Elgjakt, 1 skytter i jaktlag 5 ooo kr, tls 3 skyttere dvs 15 000
- 3 uker med bukkejakt der (hytte 5000kr) Jakt 5000 kr pr uke dvs 15 ooo kr
- Familien jakter 3-4 helger/ukedager pr. sesong og har også en verdi til 15 ooo kr"
- Det er også noe ørret i Litleåna.

Takstmann har satt en skjønnsmessig verdi på jakta til kr 1 125 000,- ut fra en årlig verdi på kr 45 000,-.

Lenke vedrørende forskrift for jakt i Kvinesdal:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2011-04-14-411

Innhold og standard

Eiendommen inneholder våningshus, driftsbygning, redskapshus, fire laftehytter, badstue og gapahuk.

Våningshus:

Innhold:
Underetasje:
Kjeller- og lagerrom.
1. etasje:
Vindfang, bad, kjøkken, stue, mellomgang/stue med utgang til hage, soverom, entre/garderobe med utgang mot driftsbygningen.
2. etasje:
Gang, soverom 1, soverom 2, soverom 3, soverom 4, soverom 5.

Standard:
Kjøkken: Pent kjøkken med heltre benkeplate og hvite underskap. Det er fliser på gulv og malt gips på veggene. Kjøkkenet har kokeplate med gassbluss, integrert oppvaskmaskin og stekeovn samt frittstående kombiskap med kjøl- og frysedel. Avtrekksvifte og fin belysning. Det er åpen løsning mot stua hvor det er god plass til stort spisebord.

Bad: Fliser på gulv og på vegg i våtsone. På veggene for øvrig er det tømmer og panel. Badet er utstyrt med wc, servant med underskap, badekar, varmekabler i gulv, speil og en veggovn.

Gulv: Fliser, 1-stavs lys eikeparkett, tregulv, murgulv.

Vegger: Panel, tømmervegger, fliser, malt gips, malte panelplater, tapet, malt tapet, malt panel.

Himling: Malt gips, malt panel.

Vinduer: Isolerglass, samt noen vinduer med enkle glass.

Yttertak: Takstein i tegl samt pappshingel over karnapp.

Driftsbygning:
Ifølge taksten er denne bygget på 1990-tallet og har et areal på ca 300 kvm BTA.
Bygningen er over to plan og inneholder garasje, verksted, sauefjøs, for-rom, stall, tekniske rom/boder/lagerrom.
Bygget har noe behov for vedlikehold, og i sin takst har Severinsen angitt en verdi på kr 1 067 500,-

Redskapshus/verksted
Dette bygget er trolig oppført på siste halvdel av 1980-tallet og har et areal på 160 kvm BTA pluss loft med lagringsplass.
I dag er det innredet med en yogasal på 35 kvm, et hobbyrom/verkstedrom på 15 kvm i tillegg til garasjeplass og lagerrom.
Verdien er satt til kr 543 000,- i Severinsens takst.

Laftehytte "Fossbu"
Denne hytta er beliggende nord-øst for gårdstunet og er ei laftehytte på tørrstablede steinmurer med BRA på 43 kvm. oppført i 2001.
Hytta har ikke innlagt vann eller strøm, men er ellers i alminnelig grei stand. Hytta har 12 volts strøm og solcellepanel.
I taksten er verdien satt til kr 851 130,-. Hytte er for tiden utleid.

Laftehytte "Bjørnebo"
Laftehytta er oppført i 2002 med BRA på ca. 45 kvm. Det er ikke innlagt vann eller strøm. Hytta har 12 volts strøm og solcellepanel. Verdien på denne er satt til kr 543 000,-. Den er p.t. leid ut for kr 50 000,- per år.

Laftehytte "Aslakheimen"
Hytta er oppført i 2003 med BRA på 49 kvm. Den er oppført i laft og har noe råteskader. Hytta har 12 volts strøm og solcellepanel. Taksten er satt til kr  641 100,-. Den er p.t. leid ut for kr 50 000,- per år.

Laftehytte  "Tømmerhytta"
Laftehytte oppført i 2003 med BRA på 25 kvm. Verdien på hytta er satt til kr 452 160,-. Den er p.t. leid ut på åremål for kr 30 000,- per år. Hytta har oppsigelig utleieavtale til oktober 2024.

Tidligere har selger lagt opp sommervann til hytteveggen til 2 av hyttene fra driftsbygningen. 
Biotoalett og pumpedusj i hyttene. Opplegg for gass.

Badstue
Badstua ved elva er oppført i laft på steinmurer i 2003 og har et BTA på 12 kvm.
Verdien i taksten er satt til kr 175 420,-.

Gapahuk:
Gapahuken ved elva har ukjent byggeår og et areal på 8 kvm BTA. Utepeis av naturstein og fin utsikt mot elva. Verdien er satt til kr 61 250,-.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 0 kvm

BRA-i totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-e totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.

TBA totalt:

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedovn på stue og på soverom. Det er anbefalt med oppgradering den ene pipen med nytt pipeløp/stålrør.
Ellers elektrisk oppvarming.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i hovedsak beliggende i uregulert område, men arealet er i kommuneplanen for størstedelen LNFR-område.
En del av arealet i nærheten av gårdstunet er regulert til fritidsboligbebyggelse og det er oppført hytter her. Det er til sammen godkjent oppføring av inntil 6 fritidshus.
Plan og bestemmelser er vedlagt prospektet. Det foreligger også en reguleringsplan fra 2000 for husmannsplass og traktorveg. Det er ikke kjent om planen har blitt iverksatt.
Enkelte områder på eiendommen er beliggende i område for ras- og skredfare.
Det er videre en del av eiendommen som ligger i område for anleggsveg til kraftstasjon/kraftanlegg. I tillegg er en liten del av eiendommen innenfor areal som i kommuneplanen er disponert for fritidsbebyggelse.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Alle odelsberetigede vil fraskrive seg odelsretten for eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 202
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 42
  • Fylkesnavn: Agder
  • Kommunenummer: 4227
  • Kommuneområde: Kvinesdal
Les mer