Både Norges Bygdekvinnelag og Landkreditt Bank har sine røtter i landbruket, og ønsker å ivareta de økonomiske, sosiale og kulturelle interessene til folk som bor på bygda.

Med et samarbeid bidrar organisasjonene gjensidig til å styrke hverandres stilling og bedre medlemmenes økonomiske vilkår.

Medlemsfordeler

  • Ingen årsgebyr på betalingskort som er knyttet til en medlemskonto. Medlemskonto har ellers samme betingelser som vår brukskonto.
  • Ingen depotgebyr ved refinansiering av boliglån fra annen bank.

Husk å gi beskjed om at du er medlem i Norges Bygdekvinnelag når du skal benytte medlemsfordelene.

 

Se alle medlemsfordeler

Er du medlem i Norges Bondelag, eller Landkreditt SA kan du ha enda flere fordeler hos oss.

Se medlemsfordelene