Vi setter ned utlånsrentene!

Allerede før Norges Banks rentebeslutning torsdag 21. mars landet Landkreditt Bank sin beslutning og setter ned utlånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Innskuddsrentene røres tvert imot ikke.

Rentekuttet på inntil 0,25 prosentpoeng gjelder utlånsprodukter til både personkunden og landbrukskunden.

– Nylig la vi frem historisk gode årsresultater for 2023. Dette ønsker vi nå at skal komme kundene til gode og setter ned utlånsrentene, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt.

Landkreditt Bank forventer ingen endring i styringsrenten fra Norges Bank i forbindelse med torsdagens rentemøte, men velger likevel å gå ut med en rentejustering nå. Det er ingen grunn til å vente, mener konsernsjefen.

– Det har vært, og er fortsatt, en økonomisk krevende tid både i landbruket og privathusholdningene, og vi vet at mange ønsker seg gode rentenyheter nå. Det er vi veldig glade for å kunne bringe, sier han.

Skal vokse videre

Lønnum er samtidig tydelig på at dagens rentebeslutning også er et grep for å skape videre vekst.

– Vi har planer om å vokse videre i både landbruket og personmarkedet. Landkreditt er en av de få selvstendige totalleverandørene innen bank, forsikring, fond og eiendomsmegling, noe som gir en god kundeopplevelse. Våre kunder skal føle seg godt ivaretatt og være trygge på at vi har blant markedets beste priser, både nå og over tid. Vi skal konkurrere i toppen, sier Lønnum.

Rører ikke innskuddsrentene

Landkreditt Bank gjør ingenting med innskuddsrentene nå.

– Økte renter har medført gode tider for sparing på konto, og vi er veldig glade for å kunne beholde dagens gode nivåer for alle kundene, sier Lønnum.