Tenk sikkerhet i våronna

Våronna er i gang. Det er en travel tid for bonden, med mange oppgaver som skal utføres og kanskje ikke nok timer i døgnet til å få dem unnagjort. Da er det ekstra viktig å tenke skadeforebygging.

Våronna er i gang. Det er en travel tid for bonden, med mange oppgaver som skal utføres og kanskje ikke nok timer i døgnet til å få dem unnagjort. Da er det ekstra viktig å tenke skadeforebygging.

I travle tider som våronna kan arbeidspresset bli ekstra stort, og bonden dermed ekstra utsatt for ulykker. Det kan dreie seg om uhell ved inn- eller utstigning fra traktoren, eller kanskje en stige som ikke var sikret godt nok. Når mye skal skje på kort tid, kan det fort gå galt.

– Vi kaller det “skal bare”-ulykker. Mange av ulykkene skjer nemlig når bonden bare skal fikse ett eller annet i en fei. Vår oppfordring er å ta seg god tid og ikke stresse. Da kan mange ulykker unngås, sier Linda Stubsjøen, skadeforebygger i Landkreditt Forsikring. Linda er også en av Landkreditts landbruksøkonomer.

Hun mener mange bønder er flinke til å ta vare på maskiner og redskaper, men i mindre grad tar hensyn til seg selv.

– Det er fort å bare tenke på traktoren, men du er den viktigste ressursen på gården. Mange uhell utløses av stress eller rett og slett mangel på søvn, mat og nok hvile, sier Stubsjøen.

Fokus på HMS

Ved å holde fokus på gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på gården, gjør du gården til et tryggere sted både til å arbeide og å bo.

Les også: Lanserer Landbrukets HMS-pris

Et godt tips er å starte med en gjennomgang av gården og arbeidsmiljøet i forkant av våronna.

– Hva er status for maskiner og redskaper – er alt etter forskriftene? Er det ting som kan gjøres på en annen og tryggere måte enn du pleier? Lag deg gjerne en fast sjekkliste du skal gjennom før onna går i gang, sier Stubsjøen.

Sjekklisten nedenfor har vi lånt fra bondelaget.

Gode forebyggende råd

 • Gjennomgang av driftsbygning
 • Se over maskiner og utstyr
 • Sjekk forsikringene dine
 • Ta gjennomgang av egenrevisjonen, prioriter vernerunden
 • Lag deg gode planer og rutiner for våronna
 • Kvalitetssikre sikkerhetsutstyr
 • Lag en ringeliste før uhellet er ute
 • Skap et sikkert tun for barn og voksne
 • Bruk belte i traktoren 
 • Husk å ta pauser
 • Prioriter påfyll som du trenger i en travel hverdag

Kilde: Norges Bondelag

Ha forsikringene i orden

Stubsjøen er også klar på at et av de viktigste sikkerhetstiltakene bonden kan iverksette, er å sørge for å ha personforsikringene sine i orden.

– Ikke vent med forsikring. Det er fort gjort å skade seg. Du kan ikke forsikre deg mot alle uhell eller sykdom, men du kan forsikre deg mot de økonomiske konsekvensene som kan følge for deg og familien din, sier hun.

Som medlem av Bondelaget, får du personforsikringer til gunstige priser hos Landkreditt Forsikring.

– Forsikringer kan være kjedelig å sette seg inn i, det vet vi. Men vi vet hva bonden trenger, og vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss for en prat, oppfordrer hun.