Sparer mye på grønn oppvarming

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg sparer store beløp på oppvarming av hønsehuset, etter at han investerte i varmeveksler. – Gunstig både for dyra, bonden, miljøet og lommeboka, konkluderer han.

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg sparer store beløp på oppvarming av hønsehuset, etter at han investerte i varmeveksler. – Gunstig både for dyra, bonden, miljøet og lommeboka, konkluderer han.

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg driver gården Nordre Heian i Ramnes i Vestfold, sammen med kona Mari. Begge to er heltidsbønder på gården, som de tok over allerede som 23-åringer. Drifta er i dag er korn- og økologisk eggproduksjon. Hønsehuset ble satt opp i 2007 og rommer 7.500 høner som har mulighet til å være både inne og ute.

For at produksjonen skal være så god som mulig, er det viktig å ha god kontroll på oppvarming og ventilasjon. Oppvarmingen av bygget har frem til nå blitt gjort med en dieselvarmer i tillegg til strøm. Men med økende strøm- og dieselpriser ble dette betydelige kostnader i produksjonen, og Hans Wilhelm ønsket å se på mulighetene for hvordan oppvarmingskostnadene kunne reduseres.

- Jeg har vurdert mye forskjellig, blant annet varmepumpe og flisfyring, men jeg fant ut at varmeveksler var mest lønnsomt for meg, som driver en produksjon i ett stort rom. For produksjoner med flere rom, vil nok ikke en varmeveksler passe like godt, tror Hans Wilhelm.

Både eggepakkeri og et lokalt slakteri var gode sparringspartnere i prosessen med å finne den optimale oppvarmingsløsningen. De kunne gi nøytrale vurderinger og god informasjon.

 

Bedre for både hønene, bonden og miljøet

Med en varmeveksler overføres varmen som er i lufta som går ut fra hønsehuset, til lufta som skal inn i hønsehuset. På denne måten kan 80 prosent av varmen i hønsehuset tilbakeføres.

- Det blir bedre inneklima for hønene, noe som er god dyrevelferd og øker produksjonen. Det blir også et bedre arbeidsmiljø for meg, og varmeveksleren kan stå på hele tiden uten at det koster noe, sier Hans Wilhelm.

- Vi bruker ikke lenger fossilt brensel til oppvarming, og kan kutte strømforbruket betraktelig. Investeringen er derfor bra for både dyra, bonden, miljøet og lommeboka, konkluderer den innovative bonden.

1366x769_Hans-Wilhelm-familien.jpg

Både Hans Wilhelm og Mari jobber fulltid på gården, og er fornøyde med de positive effektene de har fått av varmeveksleren.

Investeringen ble mulig med grønt landbrukslån

For å realisere investeringen fikk Hans Wilhelm 150.000 kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge og 450.000 kroner i grønt landbrukslån i Landkreditt Bank. Til sammen var investeringen på 600.000 kroner.

I eggproduksjon er det vanlig å redusere temperaturen i vinterhalvåret for å bedre luftkvaliteten. Dårligere luftkvalitet reduserer verpeprosenten og lavere temperatur gjør at de vil spise litt mer. Til sammen utgjør dette 75.000 kroner i tapte inntekter og økte kostnader gjennom vinteren, men dette var tidligere likevel lønnsomt i forhold til kostnadene ved å holde temperaturen høyere.

- Nå kan jeg holde temperaturen jevn gjennom hele året, og bare på økt produksjon og lavere fôrkostnader vil jeg spare inn hele investeringen på 6,5 år. I tillegg kommer alt jeg sparer i redusert strøm- og dieselforbruk, forklarer Hans Wilhelm.

Siden han har brukt både diesel og strøm, og ikke har ført detaljert regnskap på hvor mye diesel som er brukt til oppvarming, er det vanskelig for Hans Wilhelm å regne helt hjem hva den eksakte strømbesparelsen er på gården, men at den er betydelig er han sikker på. Særlig med dagens kostnadsbilde på strøm.

Hans Wilhelm er glad for at Landkreditt Bank kunne tilby grønt landbrukslån til prosjektet. Dette var en medvirkende årsak til at prosjektet raskt og enkelt kunne realiseres.

- Da jeg kunne få grønt landbrukslån med god rente, og inflasjonen i tillegg er høy, så er det lønnsomt å investere. Jeg er veldig fornøyd med hvordan både varmeveksleren og prosessen rundt har fungert for oss, avslutter bonden.

1366x769_Hans-Wilhelm-HWogDistriktssjef-Heidi.jpg

Hans Wilhelm er godt fornøyd med oppfølgingen han har fått i Landkreditt, her representert ved distriktssjef i Vestfold og telemark, Heidi Grøstad.