Hva betyr den nye finansavtaleloven for deg?

Fra 1. januar 2023 får vi en ny finansavtalelov. Loven skal gi deg som forbruker et sterkere forbrukervern.

Dine eksisterende avtaler med banken fortsetter som før, men lovendringene kan gi deg som forbruker flere rettigheter.

Loven skal gi deg som forbruker bedre vern. Dette gjøres blant annet ved at det stilles økte krav til informasjonen du skal få før du inngår avtale. Du skal få mer informasjon fra banken, samtidig som det ved inngåelsen av nye avtaler kan bli stilt flere spørsmål til deg som kunde.

Sjekk at vi har registrert mobilnummeret ditt

Med den nye loven innføres digitalt førstevalg for nye avtaler. Dette er noe vi allerede praktiserer i Landkreditt Bank, så for deg som kunde vil ikke dette medføre noen endring fra slik det er i dag.

Fremover vil du få en SMS ved for eksempel renteendringer. Det er derfor viktig at du har registrert riktig telefonnummer i nettbanken.
Har du ikke lagret mobilnummer, vil varslingen komme per brev, og det kan påløpe papirgebyr. Sjekk derfor gjerne en ekstra gang at du har riktig mobilnummer og e-postadresse registrert hos oss.

Finans Norge har laget en egen side om hva den nye finansavtaleloven vil bety for deg. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om loven.

Finansavtaleloven - dette betyr det for deg