Tips før du fyller ut skjema

Ha følgende informasjon tilgjengelig før utfyllingen av skjemaet:

  • Referansenummeret som ligger i emnet på e-posten bedriften mottok
  • Bedriftens organisasjonsnummer
  • Bedriftens TIN (Tax Identification Number) dersom bedriften er skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge.
  • Oversikt over alle reelle rettighetshavere
  • Fødselsnummer, eierandel og rolle til reelle rettighetshavere
  • Oversikt over om reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt i utlandet, og eventuelt hvilket land
  • Oversikt over om reelle rettighetshavere er PEP (politisk eksponert person)