Spar til barna fra de er små - når pengene står lenge, blir renteinntektene gode.

Husk på følgende når du skal opprette barnekonto:

  • En konto i barnets navn skal disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må være kunder av banken hvis konto til mindreårige skal bestilles. Hvis du ikke er kunde, må du registrere deg som kunde. Vi trenger skriftlige signatur på avtalepapirene.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvar alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Dersom en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen. Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.

Sparing i fond for barn

Starter du sparingen mens barna er små og sparehorisonten er lang, kan sparing i fond være et gunstig alternativ. Med en sparehorisont på mellom 15 og 20 år kan du få en avkastning som langt overstiger bankrenten.

Innskuddsgaranti

Vi er medlem av Bankenes sikringsfond. Dine penger er derfor dekket av Bankenes Sikringsfonds innskuddsgaranti på opptil 2 millioner. Det betyr at pengene dine er trygge hos oss.

 

Spørsmål og svar

Hvilke regler gjelder for kontoer til barn og ungdom?

For å sikre barnas interesser er det egne retningslinjer.

  • En sparekonto i barnets navn vil kun disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvaret alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Hvis en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen.
  • Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.

Kan barn/ungdom få egen nettbank?

Ja, barn kan få egen nettbank og mobilbank fra de er 7 år. Dette kan være en fin måte å lære seg å bruke penger fornuftig, samt å holde oversikten over sitt eget forbruk.

Hvem disponerer sparekonto til barnet?

Sparekonto til barn disponeres kun av verger inntil barnet fyller 18 år.
Det er vanlig at begge verger disponerer sparekontoen hver for seg fra sin egen nettbank.

Det kan avtales med oss at begge verger skal disponere kontoen i fellesskap. Det betyr at ingen av foreldrene kan disponere kontoen fra nettbanken. Vi må utføre transaksjonen og tar et gebyr for dette.

Dersom kun en av vergene skal disponere kontoen fra sin nettbank må den andre vergen samtykke i dette.