Kontoer

Oppdatert: 14. mars 2024
Produkt Rente
Gårdssparing for unge For deg under 45 år Rente 6,65 %
For deg over 45 år Rente 4,55 %
BSU For deg under 34 år Rente 5,90 %
For deg over 34 år Rente 4,55 %
Høyrentekonto 62+ For deg som over 62 år Rente 4,70 %
Spare+ Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 4,85 %
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 4,40 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 3,90 %
Inntil 100.000 kroner Rente 3,70 %
Høyrentekonto medlem Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 4,75 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 4,15 %
Inntil 100.000 kroner Rente 4,00 %
Høyrentekonto Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 4,60 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 4,05 %
Inntil 100.000 kroner Rente 3,90 %
Vekstkonto Fra 100.000 kroner Rente 4,00 %
Inntil 100.000 kroner Rente 3,50 %
Sparekonto Fra 100.000 kroner Rente 3,85 %
Inntil 100.000 kroner Rente 3,35 %
Sparekonto for barn Fra 100.000 kroner Rente 3,85 %
Inntil 100.000 kroner Rente 3,35 %
Depositumskonto Rente 1,45 %
Brukskonto Rente 1,00 %

  • Innskutt beløp gjelder fra første krone
  • Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
  • Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig
  • Overtrekksrente 19 %
  • Vekstkonto og høyrentekonto medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag