Hva er et samvirke?

Et samvirke er en organisasjon der brukerne av virksomheten også styrer organisasjonen. De er også eiere av virksomheten, og overskuddet går ikke til utenforstående kapitaleiere. Samvirkeforetak skal altså fremme medlemmenes økonomiske interesser.

Et samvirke er en organisasjon der brukerne av virksomheten også styrer organisasjonen. De er også eiere av virksomheten, og overskuddet går ikke til utenforstående kapitaleiere. Samvirkeforetak skal altså fremme medlemmenes økonomiske interesser.

Den moderne samvirkemodellen slik vi kjenner den i dag, har sin bakgrunn i de økonomiske og sosiale forhold som den industrielle revolusjon skapte. Ny teknologi, nye måter å organisere produksjonen på og nye kommunikasjonsmetoder utfordret eksisterende privilegier og gav nye muligheter, men skapte også nye økonomiske og sosiale utfordringer.

Mange så seg om etter hensiktsmessige modeller for å organisere økonomisk virksomhet med utgangspunkt i brukernes behov.

Som det første moderne samvirkeforetak regnes samvirkelaget til veverne i Rochdale, i nærheten av Manchester. I 1844 etablerte de en egen innkjøpsforening for å skaffe seg forbruksvarer til riktig pris og kvalitet.

Årsakene til at veverne i Rochdale omtales som de første som dannet et samvirke, er at de klarte å utvikle et sett med kjøreregler for samvirkeforetak. Disse opprinnelige samvirkeprinsippene er med mindre justeringer blitt ivaretatt helt fram til i dag, og er som følger:

  • Frivillig og åpent medlemskap
  • Demokratisk medlemskontroll
  • Likeverdig økonomisk deltakelse
  • Selvstyre og uavhengighet
  • Utdannelse, opplæring og informasjon
  • Samvirke mellom samvirker
  • Samfunnsansvar

Samvirket Landkreditt

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Høyeste organ i Landkreditt SA er årsmøtet.

Årsmøtet består av 25 årsmøterepresentanter, som alle er medlemmer valgt på medlemsmøtene i de 16 valgdistriktene til Landkreditt. Antall representanter gjenspeiler medlemsmassen i valgdistriktet.