Betalingsterminal

Med betalingsterminal får bedriften din mindre kontanthåndtering, redusert risiko og omsetning rett inn på konto.

Som kunde vil du ha både banken, Nets og BankAxept som avtalepart. Nets vil håndtere leie/kjøp av betalingsterminal på vegne av banken. De har førstehåndskunnskap og kan rådgi deg dersom du er usikker på hvilken betalingsterminal du ønsker.

I tillegg vil de håndtere inngåelse an innløsningsavtale med dere. BankAxept vil være avtalepart for inngåelse av avtale for formidling av betaling.

Slik går du frem

  1. Kontakt en terminalleverandør for å opprette avtale om kjøp eller leie av terminal(er), BankAxept-tjenester og eventuelt andre betalingstjenester. Dersom du har bedriftskonto, kassekredittkonto eller driftskredittkonto kan du bestille betalingsterminal direkte fra Nets.
  2. Inngå Innløsningsavtale (obligatorisk) med Landkreditt Bank for de finansielle tjenestene knyttet til betalingstransaksjonene. Det er Nets som utfører dette på vegne av banken, og du vil bli kontaktet av Nets for å inngå denne avtalen med dere.
  3. Inngå avtale med BankAxept. Du mottar deretter en velkomstmail fra BankAxept, som inneholder informasjon om hvordan du skal gå frem for å tegne avtale med BankAxept. Slik avtaleinngåelse skjer digitalt, via BankAxepts hjemmesider, er svært enkelt og gjort på noen få minutter. I e-posten du mottar fra BankAxept vil du finne en lenke du kan bruke ved avtaleinngåelse. BankAxepts Brukerstedsservice vil også kunne hjelpe deg om du har spørsmål knyttet til avtaleinngåelsen. Kontaktinformasjon til BankAxepts Brukerstedservice vil du også finne i velkomstmailen.

Klar til bruk

I det øyeblikk du digitalt har signert avtale med BankAxept vil du kunne ta BankAxepts tjenester i bruk, og dine kunder kan betale med BankAxept-kort.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål knyttet til betalingsterminalen, se nettsidene til Nets.

Skulle du ha spørsmål til tjenesten, se bankaxept.no for mer informasjon.

Se priser