Konsernledelsen i Landkreditt

Ole Laurits Lønnum

Konsernsjef

 1. Anders Petter Wik

  Administrerende direktør, Landkreditt Forvaltning

 2. Jannicke Amundsen Bricaud

  Direktør Kunde

 3. Einar Storsul

  Direktør Marked og IKT

 4. Ole-Anders Midtskog

  Administrerende direktør, Landkreditt Eiendom

 5. Ane Syvertsen

  Administrerende direktør, Landkreditt Forsikring

 6. Joakim Kase

  Visekonsernsjef

 7. Siw Helen Farstad

  HR Direktør

 8. Lars Tore Myklatun

  Juridisk direktør/Advokat MNA

 9. Øystein Haugen

  Direktør Risikostyring og Analyse