Kveaunet Gård - Landbrukseiendom med melkeproduksjon. Løsdriftsfjøs fra 2014. Disponibel melkekvote: 295 tonn.

Lierne
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Jørn Nordhus

Mobil:

90 23 68 44

Velkommen

Velkommen til Kveaunet Gård!

Eiendommen Kveaunet er en meget flott landbrukseiendom med melkeproduksjon i Lierne. Gården ligger i idylliske omgivelser og er omkranset av vakker og vill natur. Tunet ligger fint plassert med gode solforhold og nydelig utsikt mot innsjøen Holden. Gården er veldrevet og i full drift, så her kan en ha sin egen arbeidsplass. For den som også er interessert i jakt, fiske og friluftsliv vil dette være et eldorado. Det er også rekreasjonsløyper for snøscooter i området. Gården har meget bra bygningsmasse med bl.a. et velholdt og romslig bolighus med 2 leiligheter, garasjebygning med egen utleieleilighet, samt en romslig og innholdsrik driftsbygning tilbygd i 2014 med løsdriftsfjøs med melkerobot.
Alt i alt - en landbrukseiendom som må oppleves!

Disponibel melkekvote for 2024 (forholdstall 1,04) er 295 694 liter.
Det er plass for 45 kyr og 20-25 kalver i nyfjøset, samt 43 ungdyr i gammeldelen.
Drifta pr. idag anslås til å ligge rundt 3200 timer.
Jakt- og fiskerettigheter.
Det foreligger konsesjon for småkraftanlegg til Aunelva minikraftverk fra NVE.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde i Sørli. Gårdstunet ligger ved Aunvegen med flott utsikt over Holden og Aunfjellet. Det er 17 km til bygdesenter Mebygda med skole, barnehage og butikk. Videre er det 20 km til Lierne sentrum, Sandvika. Gården ligger 450 moh. Nærmeste by og havn er Namsos 140 km vestover. Nærmeste jernbanestasjon er Grong (100 km). Videre er det omlag 40 km til Valjsöbyn og 180 km til Östersund på svensk side.

Adkomst

Eiendommen ligger mellom Nordli og Sørli i Lierne kommune. Enkel adkomst fra FV765 med kort vei inn på gårdstunet. Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt 3.198,4 daa som fordeler seg på følgende arealer:

Fulldyrket jord: 211,7 daa.
Overflatedyrket jord: 0,0 daa.
Innmarksbeite: 48,4 daa.
Skog av svært høy bonitet: 0,0 daa.
Skog av høy bonitet: 637,3 daa.
Skog av middels bonitet: 1.220,3 daa.
Skog av lav bonitet: 172,6 daa.
Uproduktiv skog: 333,3 daa.
Myr: 507,0 daa.
Åpen jorddekt fastmark: 34,7 daa.
Åpen grunnlendt fastmark: 4,2 daa.
Bebygd, vann, bre: 28,9 daa.
Annet areal: 0,0 daa.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 0 kvm

BRA-i totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-e totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.

TBA totalt:

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Odel - Konsesjon

Det hviler odel på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Utfyllende informasjon om konsesjon står beskrevet i salgsoppgaven.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 23
  • Bruksnummer: 5
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5042
  • Kommuneområde: Lierne
Les mer