Reiseforsikring med Mastercard

Skal du ut og reise? Med Landkreditt Mastercard er du forsikret for reiser over hele verden. Forsikringen gjelder for reiser inntil 90 dager.

Skal du ut og reise? Med Landkreditt Mastercard er du forsikret for reiser over hele verden. Forsikringen gjelder for reiser inntil 90 dager.

Visste du at reiseforsikringen for eksempel dekker tyveri av nettbrett opptil 7500 kroner? Les vilkårene for forsikringen for å se hva som dekkes, hvordan erstatningen beregnes og hvilket ansvar du selv har for å begrense og forebygge skade. 

Når og hvor forsikringen gjelder

Reiseforsikringen gjelder dersom minst 50 % av reisens totale transportkostnader er betalt med Landkreditt Mastercard før skaden inntreffer. Er du på ferie med egen bil må minst 50 % av reiseutgiftene (f.eks. drivstoff, ferge, overnatting) være betalt med kortet før skaden inntreffer. 
Reisen må starte i Norden. For reiser i Norge forutsetter det minst en natts opphold utenfor hjemkommunen, eller at det benyttes fly.

Forsikringen dekker følgende:

  • Avbestilling
  • Forsinkelse
  • Reisegods
  • Reisesyke
  • Hjemkallelse
  • Reiseavbrudd
  • Reiseansvar
  • Ulykke

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for deg, inkludert din familie eller inntil tre medreisende. Barn og barnebarn er omfattet av forsikringen ut det året de fyller 23 år. Barn må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. For familiemedlemmer gjelder forsikringen, selv om du ikke er med på reisen.
For at forsikringen skal gjelde for medreisende, må de følge samme reiserute, reisetider og oppholdssted som deg.

Avbestilling

Avbestillingsforsikringen gjelder fra det tidspunktet minst 50 % av reisens totale transportkostnad er kjøpt med kredittkortet. For depositum dekker forsikringen 100 % av depositumet som er betalt med kredittkortet. Forsikringen opphører når reisen starter.

Det er ditt ansvar som kunde å informere hotell, reiseselskap osv. straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres.

Meld skade

Har du hatt skade eller ulykke?

Meld skade