Med skadeforsikring og forebygging i fokus

Linda Stubsjøen er en av Landkreditts fire nye landbruksøkonomer. Med lang erfaring fra skadeforsikring og forebygging, er hun klar til å hjelpe bønder med å sikre sine investeringer og opprettholde en lønnsom drift.

Landkreditt lanserer nå et team på fire personer som skal hjelpe bønder å ta lønnsomme valg. Linda Stubsjøen er teamets ekspert på skadeforsikring.

Stubsjøen har vokst opp på bygda og har alltid hatt en interesse for landbruk. Etter å ha utdannet seg som sivilagronom ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har hun jobbet i landbruksnæringen i over 20 år.

– Jeg har alltid vært interessert i landbruk, og det føles naturlig for meg å jobbe med noe som har vært en stor del av livet mitt siden barndommen, sier Stubsjøen.

Bidrar til å forhindre skader

Stubsjøen har spesialisert seg på skadeforsikring og skadeforebygging i landbruket. Hun har jobbet i Landkreditt siden 2011. Stubsjøen hjelper bønder med å identifisere risikoer og gjennomføre tiltak for å forhindre skader.

– Jeg blir glad hver gang en kunde har tatt el-kontroll og lukket eventuelle avvik i den, sier hun.

Antall alvorlige ulykker er for høyt

Det skjer for mange alvorlige ulykker og dødsulykker i landbruket. Å gjøre tiltak og sette søkelys på HMS er viktig, mener Linda.

– Antall alvorlige ulykker i landbruket er for høyt, og for å komme nærmere en nullvisjon må HMS prioriteres enda høyere. I tillegg vil økt fokus på HMS og sikkerhet ha direkte innvirkning på forsikringsprisen. Er for eksempel brannvarslingsanlegg og el-kontroll med termografering gjennomført i henhold til avtale, vil det gi rabatterte forsikringer hos oss, forklarer hun.

Ikke glem egen helse

Mange bønder er flinke til å ta vare på maskiner og redskaper, men tar i mindre grad hensyn til seg selv. Det er viktig at de også husker på seg selv i en travel hverdag.

– Bonden er gårdens viktigste ressurs, noe som kan bli nedprioritert når våronna og andre travle perioder pågår. Mange uhell utløses av stress eller rett og slett mangel på søvn, mat og nok hvile, sier Stubsjøen.

Brenner for norsk matproduksjon

Bønder kan kontakte henne for hjelp med skadeforebygging og forsikringsrelaterte spørsmål.

– Spesifikke forsikringsspørsmål bør fortsatt gå til den enkeltes rådgiver, men for generelle spørsmål innen skadeforebygging er jeg alltid tilgjengelig for å gi råd og veiledning, sier hun.

Stubsjøen brenner for å opprettholde norsk matproduksjon og bosetting i norske bygder.

– Husdyr og husdyrproduksjon er nok den delen av landbruket som engasjerer meg aller mest, avslutter hun.

Aktuelle saker fra landbruksøkonomene