Kan unngå ekstrakostnader på opptil 1,2 milliarder kroner

Finansdepartementet presenterte nylig et høringsforslag om lavere kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom. – Et viktig grep for å unngå økte rentekostnader for landbruket, kommenterer Landkreditts konsernsjef, Ole Laurits Lønnum.

Finansdepartementet presenterte nylig et høringsforslag om lavere kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom. – Et viktig grep for å unngå økte rentekostnader for landbruket, kommenterer Landkreditts konsernsjef, Ole Laurits Lønnum.

Finansdepartementet offentliggjorde 7. mars et høringsforslag som vil bedre rammevilkårene for de små og mellomstore bankene, gjennom lavere kapitalkrav for lån til landbrukseiendom enn til annen næringseiendom.

– Finansdepartementets høringsforslag er svært godt nytt, og et viktig grep for å unngå økte rentekostnader for landbruket. Historisk sett har det vært lave tap knyttet til landbrukseiendom. Det har stor betydning at regelverket reflekterer dette, da det påvirker utlånsrentene for landbruket, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Landkreditt representerer både bank- og landbruksnæringen, og gjennom formålet og eierskapet er det viktig for konsernet å bidra inn i jobben for best og riktigst mulige rammebetingelser for norsk landbruk.

– Landkreditt har over tid jobbet for å belyse konsekvensene av Finanstilsynets forslag om en innføring av strengere kapitalkrav for utlån sikret i næringseiendom. Dette forslaget ville ha gjort at mindre kapital hadde blitt tilgjengelig for landbruket og distriktene. Jeg vil berømme handlekraften Finansdepartementet viser med sitt høringsforslag, kommenterer Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt SA.

 

1366x768_ministermøte.jpg

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, landbruks- og matminister Geir Pollestad og bondelagsleder Bjørn Gimming på besøk hos Landkreditt (foto: Landkreditt)

Større enn et vanlig jordbruksoppgjør

I forbindelse med at Finansdepartementet offentliggjorde høringsforslaget, tok finansminister Trygve Slagsvold Vedum, landbruks- og matminister Geir Pollestad og bondelagsleder Bjørn Gimming turen innom Landkreditt for en prat med Bondebladet sammen med henholdsvis Ole Laurits Lønnum, styreleder Hans Edvard Torp og visekonsernsjef Joakim Kase.

Overfor Bondebladet understreket finansminister Trygve Slagsvold Vedum at det viktigste er å holde kostnadene nede, og at man med forslaget vil unngå ekstrakostnader på 1,2 milliarder kroner årlig, som tilsvarer et beløp som er større enn det som forut for de siste årene har vært rammen på et vanlig jordbruksoppgjør.

Bondebladets artikkel kan du lese her (for abonnenter)