Hvorfor er rentefond et godt kjøp?

I dette webinaret vil forvalter Lars Kirkeby fortelle om hvorfor rentefond kan være et godt alternativ til banksparing. Lars Kirkeby er forvalter av rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra, og kan forklare hvilke vurderinger og filosofier som ligger bak forvaltningen av Landkreditt sine rentefond.

Sjekk ut fondene fra dagens webinar

Landkreditt Høyrente er et rentefond som investerer i finans- og foretaksobligasjoner, og som passer for deg som har mer enn ett års sparehorisont. Landkreditt Extra investerer i foretaksobligasjoner, og passer for deg som har mer enn to års sparehorisont.

Her kan du lese mer om begge rentefondene:

Landkreditt Ekstra

Landkreditt Høyrente

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.