Hopp direkte til innhold

Retningslinjer for Workplace

Fjøsboka er Landkreditts interne navn for Facebook-tjenesten Workplace. Denne benyttes av ansatte internt i Landkreditt-konsernet. Alle ansatte må akseptere følgende retningslinjer.

Registrering

For å ta i bruk Fjøsboka hos Landkreditt må du registrere deg med et brukernavn og passord. Brukernavnet er det samme som e-postadressen din slik den er tildelt av Landkreditt. Passordet velger du selv.

Regler for innhold

All informasjon og innhold du legger ut på Fjøsboka skal være relatert til arbeidet ditt hos Landkreditt, både sosialt og faglig.

Du må aldri legge ut informasjon som kan defineres som sensitivt ut fra et personvershensyn. Det betyr blant annet at det aldri skal legges ut kundeinformasjon, kontoopplysninger eller annet innhold som kan defineres som sensitivt.

Sunn fornuft og en restriktiv holdning bør prege valget på hva du legger ut.

Ved å opprette en brukerprofil aksepterer du at:

  • Landkreditt har all eiendomsrett til innholdet som legges ut på Fjøsboka og kan velge å gjenbruke eller fjerne dette innholdet.
  • Bilder tatt av deg i arbeidssammenheng (f.eks. under foredrag, presentasjoner eller lignende, gruppebilder osv.) kan bli publisert på Fjøsboka.
  • Du må ikke legge ut informasjon som bryter med bestemmelsene i Åndsverksloven eller annet rettighetsbegrenset materiale.

Forøvrig gjelder bestemmelsene og retningslinjene gitt i Landkreditt sin IKT Håndbok, taushetsplikt, personalhåndboken og rutiner for IT sikkerhet.