Hopp direkte til innhold

 1. Er det angrerett på finansielle tjenester?

  Det er 14 dagers angrerett på fjernkjøp av finansielle tjenester. Det finnes noen unntak fra regelen. Du kan for eksempel ikke angre på kjøp av verdipapirfond, landbrukslån eller boliglån.
 2. Hvordan oppretter jeg GSU-konto?

  Fra landkredittbank.no/GSU kan du fylle inn og sende et bestillingsskjema for GSU. Der legger du også inn informasjon om du har BSU i en annen bank. Vi hjelper deg eventuelt med å flytte BSU-kontoen din. Du vil motta det du trenger av avtaler og vilkår i posten. Disse signerer du og returnerer ti...
 3. Kan jeg eie vanlig bolig/leilighet samtidig som jeg sparer i GSU?

  Så lenge du fremdeles har en BSU-konto og er i alderen 18–45 år, kan du åpne GSU-konto hos oss. Hvis du har BSU-sparingen din i en annen bank må kontoen overføres til oss før du kan åpne GSU. Dette hjelper vi deg med.
 4. Hvilke begrensninger har Kapitalkonto?

  Du har ingen bindingstid på pengene som er satt inn på Kapitalkonto. Du kan fritt ta ut eller overføre penger fra kontoen inntil 4 ganger per år.
 5. Hva er forvaltningshonorar?

  Forvaltningsselskapet tar alltid et forvaltnings- og administrasjonsgebyr. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats, men belastes på daglig basis.
 6. Hva er innløsningsgebyr

  Når andelseier innløser sine andeler, betales det som regel et innløsningsgebyr. Dette gebyret beregnes som en prosentsats av beløpet som innløses.
 7. Hva er tegningsgebyr?

  Du betaler et tegningsgebyr til forvaltningsselskapet når du investerer et beløp i et verdipapirfond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i pengemarkedsfond belastes ikke for...
 8. Hva koster det å spare i fond?

  Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre: Tegningsgebyr Forvaltningshonorar Innløsningsgebyr I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje,...
 9. Jeg sparer i IPS allerede, hva bør jeg gjøre?

  Du bør slutte å innbetale til din eksisterende IPS, da det er mer lønnsomt å starte sparing i den nye ordningen fra 1. november. Husk at maksimalt inntektsfradrag vil være kroner 40.000, uansett om du sparer i ny og gammel IPS. For eksempel, dersom du har spart 15.000 kroner i gammel IPS for 2017...
 10. Hva er risiko?

  Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko. Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i. For hvert av våre verdipapirfond er det...
 11. Hva er egendefinert sparing?

  Egendefinert sparing er for deg som ønsker å spare i IPS, men som ikke ønsker å benytte en av våre spareprofiler, og heller vil velge fritt blant våre fond. Se våre fond
 12. Hva er Balansert pensjon?

  Dette er spareprofilen for deg som ønsker høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Du søker samtidig en mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr. Passer for deg som har mer enn 5 år igjen til pensjonsalder. Denne spareprofilen fordeler sparebeløpet på to...
 13. Hva er Ivrig pensjon?

  Dette er spareprofilen for deg som ønsker betydelig høyrere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Samtidig søker du er en noe mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr. Passer for deg som har mer enn 10 år igjen til pensjonsalder. Spareprofilen Landkreditt Ivrig...
 14. Hva er Rolig pensjon?

  Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av trygghet samtidig som du ønsker litt høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Passer for deg som har mindre enn 5 år igjen til pensjonsalder. I denne spareprofilen fordeles sparebeløpet på to rentefond, Landkreditt Extra og...
 15. Hva er GSU?

  GSU – gårdssparing for unge, er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å spare opp til å overta familiegården eller kjøpe landbrukseiendom. GSU-kontoen er en supplerende sparekonto til BSU som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til full BSU-konto på...
 16. Hvilke begrensninger har GSU?

  Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her
 17. Hvor mye skattefradrag får jeg i IPS?

  Du får et skattefradrag på 23 %, maksimalt 9.200 kroner per år. Men det er kun snakk om en skatteutsettelse, da oppsparte midler beskattes med 23 % den dagen de tas ut.
 18. Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

  Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være m...
 19. Får jeg skattefradrag på GSU?

  GSU er en supplerende konto til BSU som ikke gir skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Det er flere enn oss som mener at det burde være bedre spareordninger med skattefradrag for å sikre rekrutteringen til landbruket og for å hindre flere tomme bruk, men dette er en politisk beslutning. Da vi...
 20. Hvem kan åpne GSU?

  GSU – gårdssparing for unge, er et spareprodukt for unge som ønsker å spare opp til egen gård. Du må være mellom 18 og 45 år og ha BSU i Landkreditt Bank for å kunne åpne GSU-konto. Nye kunder må åpne BSU hos oss eller flytte sin eksisterende BSU-konto fra annen bank. Pengene du sparer i GSU skal...
Forrige 1 2 3 Neste