Hopp direkte til innhold

146 treff på "Sparing"

 1. Er det angrerett på finansielle tjenester?

  Det er 14 dagers angrerett på fjernkjøp av finansielle tjenester. Det finnes noen unntak fra regelen. Du kan for eksempel ikke angre på kjøp av verdipapirfond, landbrukslån eller boliglån.
 2. Hvordan oppretter jeg GSU-konto?

  Fra landkredittbank.no/GSU kan du fylle inn og sende et bestillingsskjema for GSU. Der legger du også inn informasjon om du har BSU i en annen bank. Vi hjelper deg eventuelt med å flytte BSU-kontoen din. Du vil motta det du trenger av avtaler og vilkår i posten. Disse signerer du og returnerer ti...
 3. Kan jeg eie vanlig bolig/leilighet samtidig som jeg sparer i GSU?

  Så lenge du fremdeles har en BSU-konto og er i alderen 18–45 år, kan du åpne GSU-konto hos oss. Hvis du har BSU-sparingen din i en annen bank må kontoen overføres til oss før du kan åpne GSU. Dette hjelper vi deg med.
 4. Hvilke begrensninger har Kapitalkonto?

  Du har ingen bindingstid på pengene som er satt inn på Kapitalkonto. Du kan fritt ta ut eller overføre penger fra kontoen inntil 4 ganger per år.
 5. Hva er forvaltningshonorar?

  Forvaltningsselskapet tar alltid et forvaltnings- og administrasjonsgebyr. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats, men belastes på daglig basis.
 6. Hva er innløsningsgebyr

  Når andelseier innløser sine andeler, betales det som regel et innløsningsgebyr. Dette gebyret beregnes som en prosentsats av beløpet som innløses.
 7. Hva er tegningsgebyr?

  Du betaler et tegningsgebyr til forvaltningsselskapet når du investerer et beløp i et verdipapirfond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i pengemarkedsfond belastes ikke for...
 8. Hva koster det å spare i fond?

  Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre: Tegningsgebyr Forvaltningshonorar Innløsningsgebyr I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje,...
 9. Jeg sparer i IPS allerede, hva bør jeg gjøre?

  Du bør slutte å innbetale til din eksisterende IPS, da det er mer lønnsomt å starte sparing i den nye ordningen fra 1. november. Husk at maksimalt inntektsfradrag vil være kroner 40.000, uansett om du sparer i ny og gammel IPS. For eksempel, dersom du har spart 15.000 kroner i gammel IPS for 2017...
 10. Hva er risiko?

  Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko. Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i. For hvert av våre verdipapirfond er det...
 11. Hva er egendefinert sparing?

  Egendefinert sparing er for deg som ønsker å spare i IPS, men som ikke ønsker å benytte en av våre spareprofiler, og heller vil velge fritt blant våre fond. Se våre fond
 12. Hva er Balansert pensjon?

  Dette er spareprofilen for deg som ønsker høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Du søker samtidig en mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr. Passer for deg som har mer enn 5 år igjen til pensjonsalder. Denne spareprofilen fordeler sparebeløpet på to...
 13. Kan jeg etablere eller overføre spareavtaler i Landkreditt til aksjesparekonto?

  Ja, men dette gjelder kun spareavtaler i aksjefondene.
 14. Får jeg skattefradrag på GSU?

  GSU er en supplerende konto til BSU som ikke gir skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Det er flere enn oss som mener at det burde være bedre spareordninger med skattefradrag for å sikre rekrutteringen til landbruket og for å hindre flere tomme bruk, men dette er en politisk beslutning. Da vi...
 15. Kan enkeltaksjer og fondsandeler fra andre stå på en aksjesparekonto i Landkreditt?

  Nei, disse kan ikke stå på aksjesparekonto hos oss. Det er imidlertid fullt mulig å ha flere aksjesparekontoer hos ulike tilbydere. Dersom du ønsker å samle alt på en aksjesparekonto hos oss, hjelper vi deg med å flytte enkeltaksjene og fondene fra andre over til våre fond.
 16. Hvilke fordeler er det med aksjesparekonto?

  Dersom du overfører dine aksjer og aksjefond til aksjesparekonto i forbindelse med overgangsregelen, slipper du å betale skatt på gevinst. Dette er en fordel dersom du har høye latent gevinster. Du får dermed mulighet til å reinvestere gevinst uten å bli beskattet, før gevinst tas ut av kontoen....
 17. Hva er Ivrig pensjon?

  Dette er spareprofilen for deg som ønsker betydelig høyrere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Samtidig søker du er en noe mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr. Passer for deg som har mer enn 10 år igjen til pensjonsalder. Spareprofilen Landkreditt Ivrig...
 18. Hvordan oppretter jeg aksjesparekonto?

  Dersom du er ny kunde velger du om du vil ha aksjesparekonto i kjøpsprosessen. Dersom du allerede er kunde hos oss, og har en VPS-konto der vi er kontofører, kan du flytte våre aksjefond over i aksjesparekonto direkte fra «Min side».
 19. Hva er Rolig pensjon?

  Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av trygghet samtidig som du ønsker litt høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Passer for deg som har mindre enn 5 år igjen til pensjonsalder. I denne spareprofilen fordeles sparebeløpet på to rentefond, Landkreditt Extra og...
 20. Hva er IPS?

  IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Den har betydelig forbedrede vilkår enn den eksisterende IPS ordningen. Les mer om IPS .
Forrige 1 2 3 Neste