Hopp direkte til innhold

103 treff på "Sparing"

 1. Er det angrerett på finansielle tjenester?

  Det er 14 dagers angrerett på fjernkjøp av finansielle tjenester. Det finnes noen unntak fra regelen. Du kan for eksempel ikke angre på kjøp av verdipapirfond, landbrukslån eller boliglån.
 2. Hvilke begrensninger har GSU?

  Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her
 3. Hvordan oppretter jeg GSU-konto?

  Fra landkredittbank.no/GSU kan du fylle inn og sende et bestillingsskjema for GSU. Der legger du også inn informasjon om du har BSU i en annen bank. Vi hjelper deg eventuelt med å flytte BSU-kontoen din. Du vil motta det du trenger av avtaler og vilkår i posten. Disse signerer du og returnerer ti...
 4. Kan jeg eie vanlig bolig/leilighet samtidig som jeg sparer i GSU?

  Så lenge du fremdeles har en BSU-konto og er i alderen 18–45 år, kan du åpne GSU-konto hos oss. Hvis du har BSU-sparingen din i en annen bank må kontoen overføres til oss før du kan åpne GSU. Dette hjelper vi deg med.
 5. Hvilke begrensninger har Kapitalkonto?

  Du har ingen bindingstid på pengene som er satt inn på Kapitalkonto. Du kan fritt ta ut eller overføre penger fra kontoen inntil 4 ganger per år.
 6. Hva er forvaltningshonorar?

  Forvaltningsselskapet tar alltid et forvaltnings- og administrasjonsgebyr. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats, men belastes på daglig basis.
 7. Hva er innløsningsgebyr

  Når andelseier innløser sine andeler, betales det som regel et innløsningsgebyr. Dette gebyret beregnes som en prosentsats av beløpet som innløses.
 8. Hva er risiko?

  Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko. Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i. For hvert av våre verdipapirfond er det...
 9. Hva er tegningsgebyr?

  Du betaler et tegningsgebyr til forvaltningsselskapet når du investerer et beløp i et verdipapirfond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i pengemarkedsfond belastes ikke for...
 10. Hva koster det å spare i fond?

  Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre: Tegningsgebyr Forvaltningshonorar Innløsningsgebyr I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje,...
 11. Hva er GSU?

  GSU – gårdssparing for unge, er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å spare opp til å overta familiegården eller kjøpe landbrukseiendom. GSU-kontoen er en supplerende sparekonto til BSU som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til full BSU-konto på...
 12. Jeg ønsker å plassere mer enn 5 millioner kroner, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med banken for individuelt tilbud.
 13. Får jeg skattefradrag på GSU?

  GSU er en supplerende konto til BSU som ikke gir skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Det er flere enn oss som mener at det burde være bedre spareordninger med skattefradrag for å sikre rekrutteringen til landbruket og for å hindre flere tomme bruk, men dette er en politisk beslutning. Da vi...
 14. Hva kan jeg bruke GSU-midlene til?

  Uttak fra GSU-kontoen skal kun brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du  opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. Dette er betingelsene for å få den ekstra gode renten. Unntaket er hvis...
 15. Hvem kan åpne GSU?

  GSU – gårdssparing for unge, er et spareprodukt for unge som ønsker å spare opp til egen gård. Du må være mellom 18 og 45 år og ha BSU i Landkreditt Bank for å kunne åpne GSU-konto. Nye kunder må åpne BSU hos oss eller flytte sin eksisterende BSU-konto fra annen bank. Pengene du sparer i GSU skal...
 16. Hvordan bytter jeg bank?

  Det er enkelt å bytte til oss! Følg våre 3 enkle steg, så hjelper vi deg med resten. Vi hjelper deg også med å: avslutte kontoer. innhente opplysninger om AvtaleGiro-fullmakter, faste betalingsoppdrag og betalingsoppdrag som er lagt på forfall hos tidligere bankforbindelse og legge dette opp i vå...
 17. Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

  Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være m...
 18. Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

  Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-34 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 20.000 kroner i året, maks 150 000 i løpet av hele perioden.
 19. Kan jeg bruke pengene jeg har spart i BSU til å kjøpe gård?

  Våningshus (bolighus på gård) regnes i følge Skatteetatens ABC som bolig, så det du har spart på BSU kan derfor brukes sammen med GSU-midlene i forbindelse med overtagelse eller kjøp av gård. Les mer om GSU
 20. Kan min bedrift opprette Kapitalkonto?

  Kapitalkonto er en konto beregnet for privatpersoner.
Forrige 1 2 Neste