Hopp direkte til innhold

 1. Hvordan blir jeg medlem i Landkreditt?

  Dersom du har landbrukslån , gårdskreditt eller driftskreditt er du medlem i samvirket Landkreditt SA.
 2. Hvor ofte må jeg innbetale på lånet?

  Generelt kan du velge mellom månedlige og kvartalsvise terminbeløp.
 3. Hvordan fungerer direkte trekk på lånet?

  Direkte trekk forutsetter at det er penger nok på konto til å dekke terminbeløpet. Dersom det ikke er dekning på kontoen vil det trekkes dobbelt neste gang, med påløpte renter og purregebyrer. For å slippe ekstrakostnadene, kan du betale teminbeløpet direkte inn på lånenummeret som fungerer som e...
 4. Varierer rentebetingelsene med sikkerheten?

  Rentebetingelsene avhenger av både sikkerheten på pantet og betjeningsevnen.
 5. Hva koster det å flytte driftskreditten til Landkreditt Bank?

  Ikke stort! Etableringsgebyr kroner, og vi ordner alt i forbindelse med flytting av driftskreditten. Se øvrige priser og omkostninger .
 6. Hvordan søker jeg om pantefrafall?

  For å søke om pantefrafall må du fylle ut søknaden om pantefrafall . Signer søknadene og send den til oss sammen med kopi av situasjonskart og tinglyste målebrev eller skylddelingsforretning.
 7. Hvilke vedlegg må sendes sammen med søknad?

  For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om landbrukslån trenger vi følgende vedlegg: Selvangivelse og næringsoppgave For siste år, samt landbruksskjema. Takst Evt. beskrivelse av gården med anlegg (byggeår, areal, kvote, konsesjon) og bilder. Driftsplan Evt. skog eller likviditetso...
 8. Hvordan får jeg ut kreditten når jeg trenger ekstra penger?

  Trenger du ekstra penger kan du selv overføre ønsket sum fra lånekontoen til brukskontoen din.
 9. Hvem kan få driftskreditt?

  Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser til samvirkeorganisasjoner eller private organisasjoner som er tilknyttet driftskredittordningen, kan du søke om driftskreditt hos oss.
 10. Hva er driftskreditt?

  Driftskreditt er en ordning mellom banken og varemottakere innen samvirke. Målsetningen med ordningen er å kunne tilby gårdbrukere gunstig kortsiktig kreditt uten pant i fast eiendom.
 11. Når blir lånet utbetalt?

  Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer: Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre. Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fr...
 12. Hva er Generasjonsskiftelån?

  Generasjonsskiftelån er et kundeprogram for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet. Programmet er satt sammen av gode banktjenester og finansiell rådgivning. Les mer om Generasjonsskiftelån .
 13. Hva skjer etter at jeg har søkt om landbrukslån?

  Først når vi har mottatt alle vedlegg kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta tilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning. Alle heftelser...
 14. Hjelper dere til med taksering?

  Vi samarbeider med takstmenn som kan vurdere eiendommen din. Utgiftene til taksering betales av låntaker.
 15. Hjelper dere til med taksering?

  Vi samarbeider med takstmenn som kan vurdere eiendommen din. Utgiftene til taksering betales av låntaker.
 16. Kan jeg få avdragsfrihet?

  Vi kan gi avdragsfrihet i inntil 5 år.
 17. Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

  Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen. Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du...
 18. Koster det noe å ha gårdskreditt?

  Det koster ingenting å ha gårdskreditt utover renten som betales kvartalsvis på det beløpet du til enhver tid låner. Se øvrige priser .
 19. Hva betaler jeg renter på hvis jeg har gårdskreditt?

  Du betaler kun renter på den summen du til enhver tid har i lån/kreditt.
 20. Hvilken sikkerhet krever dere for lånet?

  Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. Vi vurderer også pant i løsøre, som tilleggsikkerhet for lånet. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.
Forrige 1 2 Neste