41 treff på "Nettbank"

Tid for skattemelding

Hva trenger du som andelseier i fond når du nå skal kontrollere at opplysningene i skattemeldingen er riktig?

Sist endret 05.04.2018

Frister og åpningstider i julen

Skal du gjøre betalinger i julen? Her finner du informasjon om julens åpningstider og hvilke frister som gjelder frem mot nyttår.

Sist endret 12.12.2018

Øk sparingen din

Dersom du setter av litt mer hver måned til fondssparingen din, vil det ha stor effekt over tid.

Sist endret 31.05.2017