Landbrukslån

Vi kan landbruk. Gode betingelser på landbrukslån og finansiering til landbruket. Vi har Norges største fagmiljø innen Landbruksfinansiering. Søk om lån til landbruket i dag.

Grønt landbrukslån

Lån til bærekraftige og skadeforebyggende tiltak i landbruket. Ingen gebyrer og svært god rente. Med vårt grønne landbrukslån kan du gjøre investeringer som reduserer utslippene og bidrar til en fremtidsrettet matproduksjon.

Prosjektfinansiering

Oppgraderinger og utbygginger i dagens landbruk er svært kostbare. Det kan derfor by på problemer å få lånefinansiert det som i utgangspunktet er et godt prosjekt.

Driftsbygning

Driftsbygning kan være alt fra gårdens stabbur til store bygninger som brukes til husdyrproduksjon, lager, verksted mm.

Gårdskreditt

Gårdskreditt er et alternativ til landbrukslån som gir deg større økonomisk frihet. Bruk pengene til det du selv ønsker innenfor den avtalte lånerammen.

Plasseringskonto

Plasseringskonto er en gunstig sparekonto for de store pengene til bedriften din, som du ikke trenger tilgang til i det daglige.

Pensjonskapitalbevis

Har du pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere kan det være fornuftig å samle de og flytte de til oss.

Campingvogn

Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.

Transport

Transportforsikring forsikrer dine varer/eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.

Logg inn

Innlogging til nettbank, forsikring, fond/VPS, Nettbank Bedrift, eSignering, pensjon og Landkreditt Mastercard.

Næringsbygg

Landkreditt Næringsbyggforsikring er et svært godt alternativ til deg som ønsker en god forsikringsdekning på bygninger. Forsikringen kan også spesialtilpasses til deg og dine behov.

Avling/varer

Denne forsikringen gjelder høstet/innkjøpt avling, varer til bruk i produksjonen samt innkjøpte og egenproduserte varer.

Ulykke

En ulykkesforsikring bidrar til at livet blir lettere å leve etter en ulykke.

Moped

Vår mopedforsikring gir deg mulighet til å velge mellom tre ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Båt

En båtforsikring som passer deg og båten din, og som gir deg tryggheten til å slappe av og nyte livet på sjøen.

Bli kunde

Hos oss kan du få oppfølging til lån, sparing og plassering. Dine daglige banktjenester er alltid tilgjengelige på nett og mobil.

Mellomfinansiering

Ikke la drømmeboligen glippe! Med mellomfinansiering kan du låne hele beløpet til din nye bolig mens du selger den gamle.

IBAN-kalkulator

Dette er den enkle måten å finne IBAN-nummeret på. Du trenger det hvis du skal overføre til utenlandske banker.

Hytte

Med vår hytteforsikring får du også dekket også utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander.

BankID app

BankID-appen er et alternativ til kodebrikken, og gir deg raskere og sikrere innlogging.

Enkelttransport

Transportforsikring for dine varer eller eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.

Byggekreditt

Søk om byggekreditt, en kredittramme for de løpende kostnadene mens du bygger. Vi tilbyr lån og kreditt til finansiering av byggeprosjekt

Katt

Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi katten din den beste behandlingen om noe skulle skje.

Barneulykke

Barne- og ungdomsforsikringen dekker både ulykke og sykdom og kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år.

Hund

Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi hunden din den beste behandlingen om noe skulle skje.

Livsforsikring

Med livsforsikring sikrer du familien din økonomisk i en vanskelig tid. Livsforsikringen bidrar til at dine etterlatte kan opprettholde levestandarden dersom du dør.

Gårdsbil

Vi forsikrer vare-/lastebiler uansett totalvekt, som kun brukes i forbindelse med gårdsdriften.  Du kan velge forsikringssum oppad til 400.000 kroner, og kjørelengden er begrenset til 12 000 kilometer i året. Du har følgende dekningsvalg: Ansvar Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er...

Hest

Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi hesten din den beste behandlingen om noe skulle skje.

Bondelagets boligstart

Skal du ta over gården etter hvert, men trenger en privatbolig i en periode? Er du også medlem i Norges Bondelag? Da kan du nå få et boliglån til ekstra god pris.

Bondelaget

Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. Vi har hele bredden av produkter innen bank, fond og forsikring til både deg og din familie.

Driftskreditt

Driftskreditt er en type kreditt som kan benyttes til betaling av dine driftsutgifter. Du får en mer fleksibel og forutsigbar hverdag, og betaler kun renten for den delen av kreditten som benyttes.

Finansieringsbevis

Hos oss får du finansieringsbeviset raskt og enkelt. Det er smart å ha finansieringsbeviset på plass før du finner drømmeboligen - da kan du slå til raskt i budrunden.

Landkreditt SA

Som medlem får du svært gunstig rente på våre sparekontoer.

Ny bonde-lån

Vi hjelper deg med overtakelse av gården. Er du under 45 år får du ekstra gode vilkår på pantelånet de tre første årene og slipper tinglysningsgebyr. Les mer om Ny bonde-lån og våre landbrukstjenester.

Traktorlån

Traktorlån passer for deg som er medlem i Landkreditt og som skal kjøpe traktor. Vi finansierer inntil 100 prosent av kjøpesummen, og du kan ha inntil sju års nedbetalingstid.

Norges Bondelag

Som medlem av Norge Bondelag får du ekstra god rente på innskudd og ingen årsgebyr på kort.

Grønt landbrukslån PLUSS

Grønt landbrukslån PLUSS er tilpasset deg som ønsker å gjøre flere, eller større grønne investeringer på gården.

Enkeltdyr

I landbruksproduksjon kan enkelte dyr i besetningen, f.eks avlsokser, være vesentlig mer verdt enn øvrige dyr i besetningen.

Norges Bygdekvinnelag

Som medlem av Norges Bygdekvinnelag slipper du årsgebyr på betalingskort. Vi har ingen bindingstid eller krav om minstebeløp.

Bondens livsforsikring

Med livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Bondens uføreforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Bondens yrkesskade

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon.

Bondens ulykkesforsikring

Bonden har kanskje Norges tøffeste yrke og er dermed også mer utsatt for ulykker. En ulykkesforsikring gjelder hele døgnet uansett hvor du er i verden.

Driftstap

De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort.

Førstehjemslån

Hos oss betaler du ingen termingebyr og du får en personlig kunderådgiver. Vi gir deg en rask behandling av boligsøknaden. Se våre priser og søk om førstehjemslån.

Pantefrafall

Skal du skille ut en del av eiendommen? Da må banken frafalle pantet for at den nye eiendommen skal bli fri for heftelser. Les mer om hvilen frafallsmetode som gjelder for deg.

Skattetrekkskonto

Bli kunde og bestill skattetrekkskonto. Kontoen oppfyller alle krav fra myndighetene. Les mer om vår skattetrekkskonto.

Uførekapital

Uførekapital gir den ansatte en avtalt engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet uansett årsak.

Bondelagets yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon. Bondelagets yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Høyrentekonto medlem

En sparekonto for medlemmer i Norges Bondelag og Landkreditt. Den beste innskuddsrenten er for beløp over 500.000 kroner. Det er ingen bindingstid og opptil 4 gebyrfrie uttak per år. Les mer og bli kunde.

Småfeproduksjon

Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Bankgaranti

Søk om bankgaranti. Det gir trygghet og sikkerhet for partnere du har avtaler med. Les mer om bankgaranti og bli kunde.

Bondelagets barneforsikring

Å forsikre det mest verdifulle du har, gir familien din økonomisk trygghet. Vår barneforsikring dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke og er en av de rimeligste i markedet. Dette sikrer familiens økonomi på kort sikt, og barnets situasjon på lang sikt.

Maskinforsikring

Alle virksomheter, om det gjelder produksjons-, service- eller håndverksbedrifter, eier en mengde maskiner og utstyr.

BSU

Med BSU kan du spare inntil 25.000 kroner i året og få skattefradrag på det du sparer.

Bondelagets uføreforsikring

Hva skjer med økonomien din om du skulle bli ufør? Kanskje har du barn, ektefelle eller samboer som også er avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Bobil

Kontakt oss så hjelper vi deg å finne den forsikringen som passer for ditt behov.

Gårdssparing for unge

Vi er opptatt av at økonomien ikke setter en stopper for at unge kan ta over gård. Som første bank i Norge tilbyr vi derfor Gårdssparing for unge (GSU). Få 5 % rente når du sparer i GSU. Les mer og bestill GSU.

Bondelagets livsforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Med Bondelagets livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Bondelagets helseforsikring

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen raskt når du trenger det.

Produksjon av kulturer

Denne forsikringen dekker driftstap for kunder som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner på friland.

Innbo

Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstattet eiendelene dine. Med innboforsikring fra Landkreditt Forsikring gir vi deg imidlertid litt ekstra.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Høyrentekonto

Høyrentekonto er en sparekonto som gir deg ekstra god rente på sparepengene dine. Det er ingen bindingstid og inntil 4 gebyrfrie uttak per år. Start sparingen nå.

Kredittkort

Landkreditt Bank Mastercard har ingen årsgebyr. Du får drivstoffrabatt på Circle-K-stasjoner. Kortet har inkludert reise- og avbestillingsforsikring. Bli kunde og bestill kredittkort.

Barnekort

Barnekort er et bankkort for barn mellom 7 og 13 år, med beløpsgrenser og sikkerhet tilpasset barnets alder.

Ungdomskort

Ungdomskort er et bankkort for deg mellom 13 og 18 år. Gebyrfritt å bruke.

Traktorforsikring

Traktorer, gravemaskiner og andre hjul- og beltegående maskiner kan ha store verdier, og spiller en viktig rolle for drifta på gården.

Depositumskonto

Leier du ut bolig? Med depositumskonto kan både utleier og leietaker være sikre på at pengene står trygt. Bli kunde i Landkreditt Bank.

Arbeidsmaskiner

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Bondelagets kritisk sykdomsforsikring

Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Forsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdomsdiagnose. Som bondelagsmedlem gir vi deg en av markedets beste priser.

Elsparkesykkel

Fra 1. januar i år må du som eier en elsparksykkel, eller andre små elektriske kjøretøy kjøpe en lovpålagt ansvarsforsikring.

Yrkesskade

Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder skade og sykdom arbeidstakeren som har skjedd i arbeidssammenheng og gjelder både heltids- og deltidsansatte.

Svineproduksjon

Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Gruppeliv

Dette er en livsforsikring for dine ansatte.

Fjørfeproduksjon

Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer, brann eller annen ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Storfeproduksjon

Uavhengig av om du driver med ammeku, fôringsdyr eller melkeproduksjon kan det få store økonomiske konsekvenser om dyrene dine blir utsatt for sykdom, brann eller ulykke. Da er det en trygghet i å ha en forsikring som kan dekke driftstapet etter en slik hendelse.

Egen pensjonskonto

Stortinget har vedtatt at alle arbeidstakere med innskuddspensjon skal få en egen pensjonskonto. All opptjent innskuddspensjon vil da bli samlet på én konto. Dette betyr bedre oversikt og kontroll på egen pensjon.

Styreansvar

Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav.

Bedriftskonto

Bedriftskonto for næringsdrivende. Les mer om hvordan du kan bli kunde og opprette konto hos oss.

Aksjesparekonto

Med aksjesparekonto gjør vi det enklere og mer gunstig for deg som sparer i aksjer eller aksjefond.

Brukskonto

Vi har en av markedets best brukskontoer. Du kan opprette konto på minuttet. Bli kunde raskt og enkelt.

Reise bedrift

Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser.

Sparekonto

Prøv vår sparekonto - god rente fra første krone. Ingen bindingstid, gebyrer eller maks uttak.

Bil

Med vår beste bilforsikring, får du blant annet utvidet totalskadegaranti, leiebil i inntil 31 dager, samt dekning av skader på motor, girkasse og kraftoverføring.

Barneforsikring

Med barneforsikringen vår får du en av de rimeligste forsikringene i markedet. Forsikringen dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke.

Boligkreditt

Med Boligkreditt får du enkel tilgang på ekstrakapital. Du bestemmer selv hvor mye som skal nedbetales, og du betaler bare renter av det beløpet du har brukt. Rask behandling av din søknad om Boligkreditt.

SmartSpar

Spar penger når du bruker penger. Benytt SmartSpar når du handler med kort. Rask og effektiv sparing. Oppretting og bruk er gratis for våre kunder.

Kritisk sykdom

Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Kritisk sykdomsforsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdom.

Sparekonto for barn

Hjelp barna med å bygge opp startkapital. Få god rente fra første krone. Ingen bindingstid eller maks uttak.

Bedriftsforsikring

Med bedriftsforsikring kan du være trygg på at bedriften din kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Snøscooter/ATV

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.  Med full kasko får du dekning for de fleste skader, inkludert kollisjon som du selv er skyld i, velt og utforkjøring.

Hus

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med boligforsikringen.

MC

Hos finner du flere ulike forsikringstyper for MC. Med full kasko får du dekning for de fleste skader på motorsykkelen din, inkludert kollisjon som du selv er skyld i, velt og utforkjøring.

Refinansiering

Har boligen din økt i verdi? Få bedre betingelser på Boliglånet. Vi gir deg en rask behandling av søknaden og du får en personlig kunderådgiver som kan hjelpe deg.

Lastebil

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Uføreforsikring

Mange opplever en betydelig reduksjon i inntekt og levestandard når de blir varig uføre. Med en uføreforsikring får du økonomisk trygghet for deg selv og din familie.

583 treff på "L������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n til landbruket"

Et alternativ til bankinnskudd

Dagens pengepolitikk medfører at innskuddsrentene er historisk lave og mange banker har satt innskuddsrenten til null. Dette gjelder spesielt for bedrifter og foretak som i dag får lave rentebetingelser på innskudd.

7 sider ved norsk landbruk

De lange linjene for landbruket påvirkes ikke bare av bonde i samspill med landbrukspolitikken, men også av forbrukertrender.

Fyll opp kontoene til jul

Noen kontoer har grenser for hvor mye du kan spare hvert år. Da kan det være lurt å fylle opp nå i desember – om du har mulighet.

Hjelper bonden gjennom ulike livssituasjoner

– Med solid kompetanse på landbruk, og lokal tilstedeværelse på både finansiering, forsikring og eiendomsmegling for landbruket er vi en god partner for bonden, sier Heidi Grøstad i Landkreditt.

Er det noen vits i å investere i gården?

Avdelingskontoret til Landkreditt i Sør-Vest har arrangert landbruksmøter på tre steder i Rogaland i løpet av februar. Det var godt engasjement og oppmøte på alle møtene, som blant annet handlet om hva gården din er verdt og hvilke finansieringsmuligheter som finnes for landbruket.

Hvem disponerer sparekonto til barnet?

Sparekonto til barn disponeres kun av verger inntil barnet fyller 18 år. Det er vanlig at begge verger disponerer sparekontoen hver for seg fra sin egen nettbank. Det kan avtales med oss at begge verger skal disponere kontoen i fellesskap. Det betyr at ingen av foreldrene kan disponere kontoen fr...

Et godt alternativ til bankinnskudd

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,25 prosent i september og varsler ytterligere rentehevinger i tiden som kommer. Hvordan vil dette påvirke andelseiere i et rentefond?

Veiledning til trygg netthandel

Før du handler på nett bør du sjekke om nettstedet er merket med Verified by VISA eller Mastercard SecureCode. Dette gir en ekstra sikkerhet.