Enkeltdyr

Dersom du har et slikt dyr, kan du tegne forsikring på dette. Vi tilbyr forsikring av enkeltdyr på storfe, lama, alpakka, småfe og svin.

Lastebilhenger

Vår forsikring for lastebilhenger kan tegnes for deg som har en lastebil forsikret hos oss.

Svineproduksjon

Vår forsikring for svin erstatter driftstap. Ansvarsperioden for driftstap er valgbar for deg som kunde; 12, 18 eller 24 måneder.

Reise bedrift

Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser.

Hund og katt

I tillegg til livsforsikring, tilbyr vi også forsikring mot veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner. For å dekke tapte bruksegenskaper kan vi også tilby invaliditetsforsikring.

Innbo

Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstattet eiendelene dine. Med innboforsikring fra Landkreditt Forsikring gir vi deg imidlertid litt ekstra.

Barneforsikring

Med barneforsikringen vår får du en av de rimeligste forsikringene i markedet. Forsikringen dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke.

Logg inn

Innlogging til nettbank, forsikring, fond/VPS, Nettbank Bedrift, eSignering, pensjon og Landkreditt Mastercard.

Kritisk sykdom

Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling ved alvorlige sykdommer.

Yrkesskade

Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder skade og sykdom arbeidstakeren som har skjedd i arbeidssammenheng og gjelder både heltids- og deltidsansatte.

Norges Bondelag

Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. Vi har hele bredden av produkter innen bank, fond og forsikring til både deg og din familie.

Bedriftsforsikring

Med bedriftsforsikring kan du være trygg på at bedriften din kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Ulykke

En ulykkesforsikring bidrar til at livet blir lettere å leve etter en ulykke.

Tilhenger

Vår tilhengerforsikring gjelder for vare-, båt- og hestetilhengere.

Driftsbygning

Driftsbygninger er landbruksbyggene på gården som brukes til næring. Dette kan for eksempel være fjøs, låve eller redskapshus.

Campingvogn

Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.

Reise

Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Fjørfeproduksjon

Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer, brann eller annen ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Traktorlån

Som medlem i Landkreditt SA kan du søke om traktorlån hos oss. Vi gir lån til kjøp av både ny og brukt traktor.

Storfeproduksjon

Det tar mange år å bygge opp en storfebesetning, og dyrene er grunnlaget for inntekten din.

Firmabil

Er uhellet ute, er det viktig å få god og rask hjelp, slik at du og firmabilen kommer tilbake i normal drift. Hos oss finner du en firmabilforsikring som passer ditt og bedriftens behov.

Traktorforsikring

Traktorer, gravemaskiner og andre hjul- og beltegående maskiner kan ha store verdier, og det er ofte avgjørende for driften at arbeidsmaskinen ikke får driftsstans.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Småfeproduksjon

Vår småfeforsikring erstatter tap av dyr og driftstap etter at skaden inntraff. Du kan selv velge hvor lang driftstapsperiode som skal være dekket (12, 18 eller 24 mnd).

Uføreforsikring

Mange opplever en betydelig reduksjon i inntekt og levestandard når de blir varig uføre. Med en uføreforsikring får du økonomisk trygghet for deg selv og din familie.

Båt

En båtforsikring som passer deg og båten din, og som gir deg tryggheten til å slappe av og nyte livet på sjøen.

Livsforsikring

Med livsforsikring sikrer du familien din økonomisk i en vanskelig tid. Livsforsikringen bidrar til at dine etterlatte kan opprettholde levestandarden dersom du dør.

Bil

Hos oss finner du en bilforsikring som passer ditt behov. Med vår beste bilforsikring, Kasko pluss med maskinskadedekning, får du blant annet utvidet totalskadegaranti, leiebil i inntil 31 dager, samt dekning av skader på motor, girkasse og kraftoverføring.

Driftskreditt

Driftskreditt er en konto for gårdens daglige inn- og utbetalinger. Kontoen har en kredittramme som sikrer betalingsevnen din gjennom hele året.

Landkreditt SA

Kunder som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt er medlemmer av Landkreditt SA.