24 treff på "Betaling"

Vokt dine hemmeligheter

BankID bekrefter din identitet på linje med en håndskrevet signatur. Både BankID-passord og kodebrikke er strengt personlig. Det er dine hemmeligheter, som aldri skal deles med andre.

Sist endret 27.04.2020

To av tre bønder leier jord

Av de som leier jord er det 11 prosent som leier hele arealet, mens 41 prosent leier mer enn halvparten av det de driver.

Sist endret 26.05.2021