Hopp direkte til innhold

Søknad om landbrukslån-OLD - Informasjon

Har du behov for landbrukslån?

Fyll ut skjema, og send følgende vedlegg til søknaden til landbruk@landkredittbank.no:

  • Selvangivelse og næringsoppgaven for siste år samt Landbruksskjema.
  • Takst av nyere dato eller en kort beskrivelse av eiendommen med anlegg eller bilder. Oppgi byggeår, standard og areal på bygninger og produksjon med eventuelt kvote og konsesjon. 
  • Eventuelt driftsplan over skog.
  • Driftsplan med likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.
  • Forsikringspolise.

Du kan eventuelt ettersende vedlegg til:
Landkreditt Bank AS
Landbruk
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

Vi innhenter kredittopplysninger på lånesøkere.

Send kvittering