Hopp direkte til innhold

Takk for din søknad

Vi vil ta kontakt med deg om kort tid. Normal behandlingstid vil være en uke fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Vennligst benytt kontaktskjema dersom du trenger å ettersende vedlegg.

Hva skjer videre?

Dersom søknaden innvilges vil du motta tilbud til signering enten per post eller e-signering. Deretter vil eventuelt pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet.

Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.