Hopp direkte til innhold

Takk for søknaden

Kundeansvarlig vil ta kontakt med deg. Normal behandlingstid vil være 1-2 uker fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Vår adresse:

Landkreditt Bank AS
Landbruk
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

E-post: pantefrafall@landkredittbank.no