Hopp direkte til innhold

Søknad om pantefrafall og arealoverføring

Velg søknad

Om søker

Er søker og låntaker samme person?

Låntaker

Parsellopplysninger

Parsell 1

Parsell 2

Parsell 3

Parsell 4

Parsell 5

Arealoverføring

Areal 1

Areal 2

Om arealet

Er arealet en del av tunet?

Bygningenes tilstand

Vedlegg

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad trenger vi følgende vedlegg:

  • Situasjonskart
  • Tinglyste martrikkelbrev eller målebrev (kun for søknad om pantefrafall)
  • Saksbrev fra kommunen (kun for søknad om arealoverføring)

Velg flere filer samtidig

Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (på Windows) eller CMD (på Mac) samtidig som du velger filer.

Vær oppmerksom på at du maks. kan laste opp 15 MB totalt. Dersom du ikke har vedleggene klare kan de ettersendes.

Ta kontakt med oss på tlf. 23 00 08 70 dersom du trenger hjelp.

Maksimal totale filstørrelse: 15 MB. Tillatte filformater: jpg, png, pdf, gif.

Fullfør