Hopp direkte til innhold

Takk for søknaden

Vi vil ta kontakt med deg om kort tid. Normal behandlingstid vil være en uke fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Hva skjer videre?

Først når vi har mottatt alle vedlegg kan vi begynne å behandle søknaden din.

Dersom søknaden innvilges vil du motta tilbud til signering enten per post eller e-signering. Deretter vil eventuelt pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet.

Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.

Vedlegg

Dersom du ikke har fått lastet opp alle vedlegg kan de ettersendes.

E-post: landbruk@landkredittbank.no

Adresse:
Landkreditt Bank AS
Landbruk
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo