Hopp direkte til innhold

Takk for bestillingen!

Du vil i løpet av kort tid motta det du trenger av avtaler og vilkår for signering. Hvis du har krysset av for at du har BSU-sparing i en annen bank, må denne kontoen flyttes til oss før vi kan opprette GSU-kontoen. Vi legger da ved en BSU-avtale i tillegg.

Vennligst send signerte avtaler og vilkår i retur.

Vår adresse er:
Landkreditt Bank AS
Kundeservice
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo