Hopp direkte til innhold

Henvendelse mottatt

Din henvendelse vil bli behandlet snarest og senest innen 14. dager.

Dersom du har dokumentasjon som kan belyse din sak på en best mulig måte, send det til klage@landkredittbank.no.