Hopp direkte til innhold

Kjøp av fond - Tegning av fond

* Ved opprettelse av spareavtale må i tillegg vedlagte AvtaleGiro-blankett fylles ut og sendes oss pr post. (Denne kan ikke sendes pr faks eller e-post). Spareavtalen trer først i kraft når det er registrert AvtaleGiro på din bankkonto via Nets.

Minste tegningsbeløp er 300 kroner pr. fond, både ved engangskjøp og månedlig sparing. Nye kunder må oversende bekreftet kopi av gyldig legitimasjon sammen med tegningsblankett. Firmaer bes også å sende kopi av firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.), og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. Det hele sendes pr. faks, post eller e-post til adressen nederst på neste side. Tegningsblanketten må ha kommet inn til Landkreditt Forvaltning innen klokken 15.00 skjæringstidspunktet) for at første påfølgende kursdato skal bli lagt til grunn. Det vil bli belastet eventuell tegningsprovisjon i henhold til Landkreditt. Forvaltnings gjeldende prisliste. Prislisten finner du på Landkredittfondene.no.

 
   
   
   
   
   
Send kvittering