Bestilling - Uttak fra Plasseringskonto

Om bedriften

Om overføringen

Kontonummer må være hos Landkreditt Bank.
Må være minst 31 dager etter dagens dato.
Skal konto avsluttes
Avslutning av konto må skje i henhold til Firmaattest

Opplysninger om disponent