Søknad om Plasseringskonto

Allerede bedriftskunde hos oss? Bestill Plasseringskonto her

Om bedriften

Fylles ikke ut dersom firmaet er under etablering og har ikke organisasjonsnummer.
Fyll inn adresse, postnummer og sted som bedriften er registrert på.

Firmaattest

Vennligst last opp firmaattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maksimal filstørrelse: 7 MB.

  Kontaktperson

  Disponent
  Forsikring

  Signaturberettiget

  Disponent

  Flere disponenter

  Om kundeforholdet

  Er bedriften skattepliktig til utlandet?
  Land du er skattepliktig til.
  Taxpayer Identification Numbers.
  Er det sannsynlig at bedriften vil utføre betalinger til/fra utlandet på mer enn 100.000 kroner pr. år?
  Benyttes kontanter som betalingsmiddel i virksomhetens daglig drift?
  Har bedriften adresser i utlandet?
  Skal bedriften gi disposisjonsfullmakt til personer med utenlandsk statsborgerskap?

  Opplysninger om eiere/reelle rettighetshavere

  Har bedriften privatpersoner/reelle rettighetshavere som direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av bedriften eller formuesverdiene i bedriften?

  Er disse personene skattepliktige til utlandet?

  Fullfør

  Ved å fullføre bestillingen vil få opprettet en plasseringskonto, bedriftskonto og nettbank privat.

  Ved endringer i opplysningene som er oppgitt er selskapet forpliktet til å melde fra til oss om dette. Banken vil innhente kredittopplysninger og søke opplysninger hos offentlige myndigheter og regnskapsfører.