Hopp direkte til innhold

Bestilling av vekstkonto lokallag NB - Informasjon

Har du behov for vekstkonto?

Norges Bondelags lover §§ 4 og 16 fastslår at Norges Bondelag er én organisasjon som opptrer under ett organisasjonsnummer. Alle lokallag i Norges Bondelag, som ønsker å opprette konto i Landkreditt Bank, blir derfor opprettet under Norges Bondelags organisasjonsnummer: 939 678 670.

Lokallagsleder har fullmakt til å åpne konto i lokallagets navn under Norges Bondelags organisasjonsnummer. Kontoen blir tilgjengelig for navngitt disponent(er) i privat nettbank, i henhold til opplysninger som oppgis i skjema nedenfor. Nettbank Privat er gebyrfri å ha og bruke.

Nettbank Privat opprettes på aktuelle disponenter om dette ikke finnes fra før.

Send kvittering