Landkreditt Bank med ytterligere rentekutt

Mens markedet avventer neste trekk fra Norges Bank, setter Landkreditt Bank i dag ned sine utlånsrenter. Og endringen skjer allerede fra 8. mai.

Ny beste rente på boliglån er 1,89 prosent nominelt, noe som er rekordlavt for Landkreditt Bank. Endringene gjøres gjeldende for både nye og eksisterende kunder allerede fra 8. mai.

De fire siste årene har Landkreditt Bank blitt kåret til billigste boliglånsbank av Norsk Familieøkonomi. Banken tar sikte på å fortsette å hevde seg i denne kåringen. 

—      Vi skal til enhver tid være særdeles konkurransedyktige, og våre kunder skal være sikre på at de har gode priser. Derfor er vi proaktive og klinker til med et nytt rentekutt nå, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Utelukker ikke nye rentekutt

Lønnum utelukker ikke flere justeringer fremover.

—      Vi følger løpende med på utviklingen, og vil vurdere nye renteendringer dersom markedsutviklingen tilsier det.

Dagens rentekutt er noe kunder i både personmarkedet og landbruket vil nyte godt av. Den nye beste renten på boliglån på 1,89 prosent er for produktene Boliglån 50 % og Grønt boliglån. På ordinært boliglån med inntil 75 % belåningsgrad, er ny beste rente på 2,15 prosent.

Ny beste pris på landbrukslån er 2,59 prosent på produktene Generasjonsskiftelån og Bolandbrukslån, mens ordinært landbrukslån får ny beste rente på 2,89 prosent.

Innskuddsrentene forblir urørt i denne omgang.

Landkreditt Banks prisliste er å finne her.