Ingen renteøkning fra Landkreditt

Landkreditt lar rentene forbli uendrede nå. Landkreditt ønsker å bidra til å holde bøndenes kostnader nede i en ellers krevende periode, i tråd med sitt formål som handler om å bedre økonomien til sine medlemmer i landbruket.

Forrige rentejustering kom i høst. Landkreditt valgte da å utsette effektueringen av renteøkningen for landbruket frem til februar, for å bidra til å gi bøndene et lite pusterom i en økonomisk krevende periode. Med den utsatte renteøkningen unngikk Landkreditts medlemmer rentekostnader på anslagsvis 8 millioner kroner.

Landbruket kjenner fortsatt på følgene etter fjorårets dårlige avlinger. Konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt har gode nyheter til bønder som frykter et rentehopp i kjølvannet av Norges banks justering av styringsrenta nå i mars.

–  Som et samvirke eid av norske bønder, har det vært viktig for oss å se på måter vi kan stille opp for medlemmene våre i en krevende periode med svak inntektsutvikling. Derfor er vi glade for å kunne meddele at vi ikke rører rentene våre nå.

Beste landbruksrente er på 3,20 prosent nominelt.

Beslutningen om å la rentene forbli uendret gjelder samtlige produkter for kunder i både landbruket og personmarkedet.

Landkreditts prisliste er å finne på www.landkreditt.no

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

E-post: ole.laurits.lonnum@landkreditt.no

Telefon: 23 08 00 00 

Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt

E-post: line.sollie.karlsen@landkreditt.no

Telefon: 92 49 17 50