Setter ikke opp renten. Norges billigste boliglånsbank for fjerde år på rad?

Landkreditt endrer ikke rentene nå. Dermed fortsetter banken å levere en av markedets beste boliglånsrenter som er oppnåelig for alle.

Landkreditt, som nylig ble kåret til den billigste boliglånsbanken for tredje året på rad av Norsk Familieøkonomi, har en beste boliglånsrente på 2,40 prosent nominelt.

– Vi har en klar ambisjon om fortsatt å kapre boliglånskunder. Med lave priser over tid, og en beste rente på 2,40 prosent som verken stiller krav til alder, bosted eller visse medlemskap, er vi godt posisjonert til å gjøre nettopp det, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

–  Når Norsk Familieøkonomi kårer oss til billigste boliglånsbank for tredje året på rad, er det en flott anerkjennelse. Vi tar sikte på å gå seirende ut av kåringen for 2019 også, og lar renten forbli uendret i denne omgang, fortsetter han.

Beslutningen om å la rentene forbli uendret gjelder samtlige produkter for kunder i både landbruket og personmarkedet.

Landkreditts prisliste er å finne på www.landkreditt.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

E-post: ole.laurits.lonnum@landkreditt.no

Telefon: 23000800

Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt

E-post: line.sollie.karlsen@landkreditt.no

Telefon: 92 49 17 50