Landkreditt rigger seg for vekst med ny samarbeidspartner

Landkreditt har valgt iProspect som nytt byrå for å utvikle, skalere og effektivisere performance og analytics mot forretningsområdene bank, fond og forsikring.

Målet med samarbeidet er proaktivt å løse utfordringer, finne og utnytte nye mulighetsrom samt å jobbe mer data- og innsiktsdrevet mot konsernets forretningsmål.

– Vi har kartlagt hva vi ønsker og trenger av kompetanse-miks eksternt. Vi vil ruste oss bedre for skalering, effektivisering og utvikling. iProspect besitter den kompetansen vi ser etter, der markedsaktivitet, performance og analytics står hverandre nært. Denne miksen mener jeg er svært viktig for å utvikle og skalere riktig innenfor hvilket som helst forretningsområde, sier Petter Remen Hanssen, digital- og markedssjef i Landkreditt.

Han påpeker samtidig han har tro på at iProspect har det som skal til for å skape vekst og gode kundeopplevelser sammen med Landkreditt.

– iProspect har erfaring med våre forretningsområder, jobber strategisk og taktisk med løsninger på forretningsmål som nye kunder, mersalg og lønnsomhet på tvers av digitale kanaler og analytics. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier Remen Hanssen.

Spennende utgangspunkt for vekst

Landkreditt er et finanskonsern som i dag tilbyr alle produkter innen bank, fond og forsikring. Mikkel Bals Bergum leder teamet i iProspect og er strålende fornøyd med å få Landkreditt på laget.

– Vi har også kjennskap til Remen Hanssen fra tidligere i Telia Norge, så vi vet hva han står for med kompetanse og drivkraft. Vi har tro på at dette blir skikkelig bra, og vi ser frem til å komme i gang og jobbe mot gode resultater for Landkreditt. Konsernet er solid, har en spennende produkt-portefølje og et godt utgangspunkt for vekst som skal komme forbrukeren til gode.

Selskapene er så smått i gang med å diskutere strukturen for samarbeidet, og skal først gå gjennom teknologisk oppsett og strategiarbeid før de går videre til tiltak. 

– Vi går først inn i en analyse- og strategifase, samt at vi skal komme i gang med nytt teknologioppsett for analyse og optimalisering før jul. I neste omgang begynner vi å implementere tiltakene vi tror gir god læring, slik at de kan skaleres på nyåret, sier Remen Hanssen.

Ny form for samarbeid

Mikkel Bals Bergum forklarer at måten å samarbeide på er noe uvanlig, og at den er et resultat av tette diskusjoner med Landkreditt.  Teamet skal bruke majoriteten av tiden på å diskutere løsninger, igangsette piloter og A/B-teste dette opp mot eksisterende aktiviteter. Når metoder som virker er på plass og kan skaleres, settes de i drift for ytterligere å optimaliseres mot forretningsmålene.

– På denne måten blir beslutningsprosessene korte og vi kan skalere ulike funksjoner i teamet, både med iProspect og Landkreditts ressurser, etter hva som faktisk virker. Slik sikrer vi at både kapasitet og ressurser utnyttes på best mulig måte, sier Bergum avslutningsvis.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Petter Remen Hanssen, digital og markedssjef i Landkreditt

Petter.hanssen@landkreditt.no / 980 88 334

Mikkel Bals Bergum, iProspect

Mikkel.Bergum@iprospect.com

Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt

line.sollie.karlsen@landkreditt.no / 924 91 750