Grønt lys for Landbruksforsikring som konsernselskap i Landkreditt

Oslo, 7. juni 2018: Finanstilsynet har godkjent Landkreditts kjøp av aksjer i Landbruksforsikring. Selskapene går nå videre i prosessen med å gjøre Landbruksforsikring til et konsernselskap i Landkreditt SA.

I februar ble det kjent at Landbruksforsikring blir konsernselskap i Landkreditt, etter sistnevntes kjøp av aksjer fra Nortura og Felleskjøpet.

Strategisk viktig

Landkreditt er fra før største eier i Landbruksforsikring, og Landkreditt-konsernets formål er å bedre økonomien til medlemmer og kunder gjennom å tilby gode produkter innen bank og finans. For Landkreditt er det et strategisk viktig grep å satse mer på forsikring:

– Det er viktig for Landkreditt å kunne tilby kundene i både landbruket og personmarkedet konkurransedyktige produkter og betingelser innen bank, fond og forsikring. Når Landbruksforsikring nå blir konsernselskap i Landkreditt, styrker vi oss betydelig i konkurransen med andre, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Godt i gang

– Nå fortsetter den positive prosessen med å få Landbruksforsikring om bord som nytt konsernselskap. Vi er allerede i gang med å bli bedre kjent, jobbe med strategier og se på muligheter for synergier og forretningsutvikling, og mye mer, sier Lønnum. 

I løpet av 2018 vil Landbruksforsikring endre navn til Landkreditt Forsikring AS.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Telefon: 95 05 66 69

Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt Bank

Telefon: 92 49 17 50