Fortsatt sterk vekst i Landkreditt

Oslo, 15.02.2018: I løpet av 2017 oppnådde Landkreditt en utlånsvekst innen landbruket med 7,3 prosent, og i personmarked med 19,7 prosent.

Resultatmessig har konsernet også lagt bak seg et meget godt og positivt år. Resultat før skatt endte på 221,7 millioner kroner, en økning på 6,1 prosent fra året før.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi oppnår solid kundevekst i et marked preget av sterk konkurranse. Vi ligger foran målene i strategiplanen, og bygger et sterkere personmarkedssegment, samtidig som vi forsterker vår strategiske posisjon i landbruksmarkedet, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum. 

Årsrapport Landkreditt Konsern

Bank, fond og forsikring 

Ambisjonen om å forsterke Landkreditt som landbrukets finanskonsern og ambisjonen om økt vekst i personmarkedet blir ytterligere styrket når Landbruksforsikring blir konsernselskap i 2018.

– Videre volumvekst i både bank, forsikring og fond gir skalafordeler som sammen med teknologi for digitalisering av våre tjenester sikrer effektivitet, positiv resultatutvikling og konkurransekraft, sier Lønnum.

Solid utvikling i Landkreditt Forvaltning 

Satsingen på kompetanse og vekst i Landkreditt Forvaltning har også begynt å vise resultater.
I 2017 økte forvaltet kapital i våre fond med 33 prosent til 3.135 millioner kroner. Samtidig har selskapets inntekter økt med 34 prosent og volumvektet kundeavkastning har økt med 11,6 prosent.

– Vi er svært fornøyde med at den strategiske satsingen på forvaltningsselskapet har begynt å vise positive resultater. Frem mot 2020 skal Landkreditt Forvaltning øke sitt volum og resultat betydelig, sier Lønnum.

Direkte kundeutbytte

Landkreditt Bank tilbyr en av markedets beste betingelser på boliglån som gjelder for alle kunder. I tillegg får kundene gebyrfrie dagligbanktjenester.
Lønnum sier at Landkreditt Bank skiller seg fra de tradisjonelle aktørene i finansnæringen ved å være et samvirke.

– Vi har ikke utbyttefokus, men er en samfunnsaktør som reinvesterer overskuddet til kundenes beste. På denne måten kan vi levere kundeutbytte direkte gjennom å løpende ha meget konkurransedyktige priser og å være gebyrfrie på dagligbanktjenester, avslutter Lønnum.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt 
E-post: ole.laurits.lonnum@landkreditt.no 
Telefon: 23 08 00 00 / 95 05 66 69