Sterk vekst i Landkreditt

Landkreditt fortsetter den sterke utviklingen og har gjennom 2016 oppnådd historisk høy volumvekst i både personmarked og i landbruk.

I løpet av 2016 oppnådde Landkreditt en utlånsvekst innen landbruket med 12,6 prosent, og i personmarked med 37,1 prosent. Resultatmessig har konsernet også lagt bak seg et meget godt og positivt år. Resultat før skatt endte på 208,9 millioner kroner.

-Vi er veldig godt fornøyd med at vi tiltrekker oss flere nye kunder i et marked preget av sterk konkurranse. Vi ser på den høye veksten i begge av våre forretningsområder som en indikator på at vi er meget konkurransedyktige, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Kommer kundene til gode 

Landkreditt Bank tilbyr en av markedets beste betingelser på boliglån som gjelder for alle kunder. I tillegg får kundene gebyrfrie dagligbanktjenester.

Lønnum sier at Landkreditt Bank skiller seg fra de tradisjonelle aktørene i finansnæringen ved å være et samvirke.

- Vi har ikke utbyttefokus, men er en samfunnsaktør som reinvesterer overskuddet til kundenes beste. På denne måten kan vi levere kundeutbytte direkte gjennom å løpende ha meget konkurransedyktige priser og å være gebyrfrie på dagligbanktjenester, sier Lønnum.

Rustet for fremtiden 

Med effektive selvbetjeningsløsninger, gode produkter og høyt servicenivå er Landkreditt rustet for fremtiden. Konsernsjef Ole Laurits Lønnum påpeker at i årene som kommer vil finansnæringen oppleve betydelige teknologiske fremskritt, og at nye selskaper vil utfordre de etablerte aktørene.

- Evnen til å ta i bruk ny teknologi og utnytte data til å analysere og tilpasse kundetilbud og -kommunikasjon er allerede viktige konkurranseparametere. Vi mener at fremtidens vinner i næringen vil kombinere teknologi, kompetanse og kapital for å skape produkter og kanaler som sikrer god kundeopplevelse. For å lykkes i en bransje i endring, skal vi ha høyt fokus på at våre strategiske valg og investeringer bidrar til økt effektivitet, avslutter Lønnum.