Sparer for lite til egen alderdom

Norske bønder sparer som folk flest. Men de bør tenke mer på å sikre seg økonomisk for fremtiden. Det innebærer å ta mer risiko i den langsiktige sparingen.

Mange norske bønder sparer ikke nok til egen alderdom, viser Landbruksbarometeret 2017, som er utarbeidet av Agri Analyse på oppdrag av Landkreditt Bank, Felleskjøpet og Norges Bondelag.

Sunt bankvett

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk.

Se siste nytt

Landbruksbarometeret viser at om lag halvparten av bøndene ikke tror folketrygden vil dekke det inntektsbehovet de har når de går av med pensjon. Av disse svarer en tredjedel av bøndene at de heller ikke har pensjonssparing ut over folketrygden.

- Undersøkelsen viser at det er mange som ikke sparer nok til egen alderdom. Med tanke på forventet lavere pensjonsutbetalinger fremover, er det bekymringsfullt. For bonden er det like viktig å sikre fremtiden som for resten av befolkningen, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt Bank.

Har pengene i banken

Undersøkelsen viser at mye av sparingen består av finanssparing i bank. Nærmere 60 prosent av de spurte svarte at de har pengene på sparekonto, mens 30 prosent har pengene plassert i aksjefond.

Administrerende direktør Per Erling Mikkelsen i Landkreditt Forvaltning sier at undersøkelsen viser at av de som har finanssparing, har mange for lite risiko i sin langsiktige sparing.

- I dagens lavrenteregime må man ta en del risiko i sparingen bare for å beholde kjøpekraften på pengene på lang sikt. En god andel av den langsiktige sparingen bør derfor være i aksjer, sier Mikkelsen.

STOR FORSKJELL: Figuren overfor illustrerer veldig forenklet rentes-rente effekten over en valgt periode på 25 år av å ha pengene i banken eller i de tre ulike profilene. Det er her lagt til grunn en avkastning på 2 prosent i bank, 3 prosent i rentepapirer og 7 prosent i aksjer. Over tid gir det betydelige avkastningsforskjeller mellom profilene.

Behov for mer kunnskap

I dag er det rundt 800.000 norske privatpersoner som sparer jevnlig i fond gjennom spareavtaler, og norske personkunder har ifølge Verdipapirfondenes Forening (VFF) totalt plassert 205 milliarder kroner i aksje-, kombinasjon- og rentefond. Dette er privat sparing utenom plasseringer i innskuddspensjonsordninger via arbeidsgiver.

- Selv om stadig flere nordmenn sparer i verdipapirfond, er det fortsatt stort potensiale i å øke kunnskapen rundt dette, sier Mikkelsen.

Han viser også til at regjeringens innføring av aksjesparekonto, som gjør at privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å utløse beskatning før pengene tas ut, vil gjøre det enklere for nordmenn å spare i fond fremover.

- Detaljene for dette er ikke klare ennå, men vi forventer at dette vil være klart før høsten.

Neste generasjon

En annen problemstilling som oppstår med utsikter til lavere pensjon er rekruttering av neste generasjon til landbruket.

- Med utsikter til lavere pensjon vil mange bønder måtte jobbe lenger, eller overdra gården til neste generasjon til en enda høyere pris for sikre alderdommen. Dette kan slå ut dobbelt negativt for å rekruttere ungdom inn i næringen, mener 2. nestleder Brita Skallerud i Norges Bondelag.