Sterk start på året

Etter et svært godt 2015, fortsetter Landkreditt Bank med sterk og god vind i seilene også i 2016. I første kvartal økte boliglånsutlånet med hele 17,8 prosent. Pilene peker også i riktig retning i landbruket, hvor utlånet økte med 2,6 prosent.

Ser vi de siste tolv månedene under ett, økte utlånsvolumet for boliglån med hele 38,3 prosent, mens utlånet til landbruket økte med solide 10,1 prosent.

Gode priser bidrar i vesentlig grad til det store kundetilfanget banken nå opplever. Samtidig tror konsernsjef Ole Laurits Lønnum at effektive selvbetjeningsløsninger er attraktivt for kundene.

- Det er tydelig at stadig flere får øynene opp for oss og våre gode betingelser, noe volumveksten og kundetilfanget i første kvartal viser oss. Samtidig ser vi en vekst i bruken av selvbetjente løsninger på nett. Vi er en ren nettbank som tilbyr effektive selvbetjeningsløsninger. Det tror vi faller i god jord hos kundene, sier Lønnum.

Markedets beste – for alle

I januar kuttet Landkreditt Bank boliglånsrenten til ny beste rente på 1,99 prosent og var da blant de første til å bevege seg under to-tallet. Gjennom hele kvartalet har dette tilbudet stått seg som markedets beste for alle, det vil si at det er uavhengig av alder, medlemskap eller geografi.

Et av målene i Landkreditt Banks vekststrategi for neste femårsperiode, er å utjevne forskjellen mellom personmarkeds- og landbruksporteføljene. Når banken går kraftig frem på boliglån, med en vekst på 17,8 prosent i første kvartal, er det i tråd med strategien.

God fart i landbruket

Landkreditt Bank har lange tradisjoner i landbruket og kontinuerlig et sterkt fokus på landbruket som kundegruppe. I første kvartal økte utlånsvolumet til landbruket med 2,6 prosent.

- Når vi fortsetter å vokse i landbruket, viser vi at vi er attraktive og at vi lykkes med vårt formål. I dét ligger blant annet at vi skal bedre vår evne til både å ta risiko og konkurrere på pris for landbruket. Det oppnår vi gjennom vekst, sier Lønnum.

Hovedmålet med bankens vekststrategi er å styrke Landkreditt Banks evne til å oppfylle sitt formål overfor landbruket.

Beste rente på landbrukslån er på 2,95 prosent og den laveste siden oppstarten av banken i 2002.

Mer om tall i kvartalsrapporteringen.