Forbereder vekst og legger Landkredittgården ut for salg

Stadig flere låner til bolig hos Landkreditt Bank. I første halvår økte volumet på boliglån med 15,7 prosent (17,8 % inkl. juli), noe som gir rekordhøyt volum i personmarkedet. Med stadig sterkere resultater og inntjening, rigger Landkreditt Bank seg nå for å ta markedsandeler med en mer offensiv strategi.

Som et ledd i den mer offensive strategien, legges Landkredittgården ut for salg. Landkredittgården har adresse Karl Johans gate 45, og er lett gjenkjennelig i bybildet med sin slående arkitektur og godt synlige tårn. Salget representerer en svært sjelden mulighet til å sikre seg en av Karl Johans beste beliggenheter.

Skal vokse

Landkreditt-konsernet har de siste årene økt resultat og kapital. I dag er banken en av de mest solide mellomstore norske bankene. Når Landkreditt nå er i gang med en mer offensiv strategi, er det med klare ambisjoner om vekst.

— Vi skal stå sterkere i konkurransen om kundene, både i personmarkedet og landbruksmarkedet. Landbruket har vært, og er, vår primære kundegruppe. Samtidig blir personmarkedet stadig viktigere for oss. Derfor skal vi øke markedsandeler også i dette markedet, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

Karl Johans gate 45

Det er Akershus Eiendom som har fått oppdraget med å selge Karl Johans gate 45, bedre kjent som Landkredittgården. Eiendommen er et landemerke og representerer en helt unik kjøpsmulighet i Oslos paradegate. Akershus Eiendom, ved Knut Berget og Jørgen Haga, forventer stor interesse fra så vel norske som utenlandske investorer.

— Dette er en svært sjelden mulighet. Investorene vil forstå at en slik mulighet kun dukker opp i et godt marked, og det er nok mange som forventer skarp prising av Landkredittgården, sier Jørgen Haga.

— Ikke bare er beliggenheten og arkitekturen unik, men byggets historie er interessant i seg selv. Den strekker seg over flere epoker, og det er mange ulike firmaer og etablissementer som har hatt sitt sete her. Det er sågar utarbeidet en egen bok om Landkredittgården, sier Haga videre.

Landkreditt har eid gården i Karl Johans gate 45 siden 1918 og flyttet selv inn i 1925. I dag opptar konsernet selv tredje til syvende etasje, mens Hard Rock Café er blant leietakerne i de nedre etasjene.

— Eiendomsdrift er ikke en naturlig del av vår kjernevirksomhet. I Landkredittgården ligger det bundet opp kapital som vi ønsker å benytte til å satse mer offensivt. Vårt fokus skal være på å levere gode priser, produkter og tjenester, ikke på eiendomsdrift. Derfor selger vi, sier Ole Laurits Lønnum.

Flere låner til bolig i Landkreditt Bank

Landkreditt Banks kunder skal til en hver tid ha en av markedets beste priser, og bankens beste boliglånsrente er for øyeblikket 2,50 prosent. Banken ligget jevnt og trutt i toppen av renteoversiktene i 2015, noe som har gitt en svært god kundetilstrømming og vekst i første halvår. Frem til 30. juni økte volumet på utlån til boliglånskundene med 15,7 prosent. Inkluderes juli måned i utregningen, er tallet 17,8 prosent.

Samtidig tar banken fortsatt markedsandeler i landbrukssegmentet. Banken anslår selv at markedsandelen i landbruket, avhengig av produkt, ligger et sted mellom 20 og 30 prosent.

— Vi har hatt en flott fremgang første halvår, godt hjulpet av våre svært konkurransedyktige priser og gode innsats fra våre medarbeideres, sier Lønnum avslutningsvis. — Med gode priser og produkter, samt kompetente medarbeidere, er vi rustet for å fortsette, og forsterke, utviklingen.

Kontaktinformasjon

Line Sollie Karlsen
Informasjonskonsulent
E-post: line.sollie.karlsen@landkredittbank.no
Telefon: 23 00 09 41 / 92 49 17 50