Ny leder i Landkreditt Forvaltning

Per-Erling Mikkelsen er ansatt som ny administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning. På sikt er målet å ta en større del av fondsmarkedet.

Per-Erling Mikkelsen overtok 1. oktober som ny administrerende direktør etter Brita C. Knutson.

Han har lang erfaring fra det norske fondsmarkedet, nå sist fra DNB. Med ny administrerende direktør ved roret har Landkreditt Forvaltning klare ambisjoner om å øke sin markedsandel i et voksende norsk sparemarked.

Mikkelsen har mer enn 30 års fartstid fra finansmarkedene. Han har erfaring fra etablering, ledelse og oppbygging av flere forvaltningsselskaper. De siste 10 årene har Mikkelsen vært sentral i oppbyggingen og forvaltningen av DNBs markedsledende kombinasjonsfondsløsninger.

Vil vokse

Når han nå overtar roret i Landkreditt Forvaltning, er det med en klar målsetning om å øke selskapets markedsandel. I løpet av den nærmeste tiden vil Landkreditt Forvaltning styrke sin organisasjon, gjennom rekruttering av flere dyktige medarbeidere innenfor både forvaltning og institusjonelt salg.

— Vi er en liten aktør i markedet, men med klare ambisjoner om å vokse. Vårt mål er på sikt å ta en større del av fondsmarkedet. Når vi i løpet av 2017 har fått nye medarbeidere på plass, er vi bedre rigget for vekst. Vi har i dag et begrenset utvalg av fond, men flere av dem kan vise til konkurransedyktig historisk avkastning. Landkreditt Høyrente, Landkreditt Aksje Global har fire stjerner og Landkreditt Utbytte har fem stjerner i Morningstar. Det er naturlig å se på mulighetene for å komplettere vårt produktutvalg, sier Mikkelsen.

Satser sterkere på kapitalforvaltning

Ole Laurits Lønnum er konsernsjef i Landkredittkonsernet og styreleder i Landkreditt Forvaltning. Han ønsker Mikkelsen velkommen om bord som ny administrerende direktør, og mener ansettelsen gir utviklingsmuligheter for hele konsernet.

— Mikkelsen bringer med seg en erfaring og tyngde som vil løfte både Landkreditt Forvaltning som selskap og Landkredittkonsernet som helhet. Landkreditt er en solid og langsiktig eier, som vil satse sterkere på kapitalforvaltning fremover. En mulighet vi nå vil se nærmere på, er å tilby et mer helhetlig produktkonsept for langsiktig sparing for alle våre kunder, sier Lønnum.

Vil tilby gode, innovative enkeltprodukter

Landkreditt Forvaltning har ambisjoner om å tilby nye, innovative enkeltprodukter til markedet. Et godt eksempel på et slikt produkt er aksjefondet Landkreditt Utbytte, som har en meget god avkastningshistorikk og en forvaltningskapital som har vokst jevnt og trutt til 500 millioner kroner.

— Utbyttefondet har siden oppstarten i 2013 vært en stor suksess. Fondet skiller seg fra markedets øvrige, brede, norske aksjefond gjennom å eie aksjer i selskaper notert på Oslo Børs med et forventet høyt, løpende utbytte. Utbyttefondet er spesielt interessant i en verden er preget av lav vekst og vedvarende lave renter, sier Mikkelsen avslutningsvis.