Hopp direkte til innhold

Norges Bygdeungdom og Landkreditt Bank fornyer samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom NBU og Landkreditt Bank ble signert 14. juni og legger til rette for fortsatt arbeid mot felles målsetninger, som å stimulere til aktivitet og rekruttering på bygdene.

I avtalen inngår blant annet en videreføring av aktivitetsfondet, som tilgodeses med 60.000 kroner av avtalens totale ramme. Bygdeungdomslagene rundt i landet kan årlig søke aktivitetsfondet om penger til aktiviteter som bidrar til å bygge gode møteplasser på bygda.

- I likhet med NBU er vi opptatt av et aktivt bygdeliv. Aktivitetsfondet har vært en fin måte for oss å kunne levere et helt konkret bidrag i denne sammenheng. Det er derfor helt naturlig for oss å videreføre denne delen av samarbeidet, sier Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt Bank.

I tillegg inngår markedstiltak som annonsering og profilering i avtalen. Ikke minst gir den Landkreditt Bank enerett på NBUs swingtevling under landsstevnet, en tevling som lyder navnet Landkreditts swingtevling.  Landkreditt Bank skal dessuten bidra med opplæring i økonomi, samvirke og styrearbeid for tillitsvalgte på sentralt nivå i NBU.

Glade for samarbeidet

Én av Landkreditt Banks egne målsetninger med avtalen, er å gi medlemmene i NBU kjennskap om og erfaring med bank og økonomi på et tidlig tidspunkt.

- I banken er vi opptatt av det vi kaller sunt bankvett. Ved å gi bygdeungdommene god kjennskap til økonomi og hva vi kan tilby, tror vi at de vil stille sterkere når de en gang skal etablere seg, og i mange tilfeller overta gård. Vi ser frem til å fortsette vårt allerede gode samarbeid med NBU, sier Sigstad avslutningsvis.

Dette er en viktig avtale for oss som bidrar til levende bygder også i fremtiden. Vi gleder oss til langsiktig og godt samarbeid fremover. Det er gøy å ha en så relevant samarbeidspartner med på laget, som i likhet med oss verdsetter aktivt bygdeliv – og en god swingtevling, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i NBU.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Landkreditt Bank
Anders Sigstad, organisasjonssjef
Telefon. 911 55 233
E-post: anders.sigstad@landkreditt.no

Norges bygdeungdomslag
Signe Lindbråten, generalsekretær
Telefon: 93 22 23 35
E-post: general@nbu.no