Norges Bygdeungdom og Landkreditt Bank fornyer samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom NBU og Landkreditt Bank ble signert 14. juni og legger til rette for fortsatt arbeid mot felles målsetninger, som å stimulere til aktivitet og rekruttering på bygdene.

I avtalen inngår blant annet en videreføring av aktivitetsfondet, som tilgodeses med 60.000 kroner av avtalens totale ramme. Bygdeungdomslagene rundt i landet kan årlig søke aktivitetsfondet om penger til aktiviteter som bidrar til å bygge gode møteplasser på bygda.

- I likhet med NBU er vi opptatt av et aktivt bygdeliv. Aktivitetsfondet har vært en fin måte for oss å kunne levere et helt konkret bidrag i denne sammenheng. Det er derfor helt naturlig for oss å videreføre denne delen av samarbeidet, sier Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt Bank.

I tillegg inngår markedstiltak som annonsering og profilering i avtalen. Ikke minst gir den Landkreditt Bank enerett på NBUs swingtevling under landsstevnet, en tevling som lyder navnet Landkreditts swingtevling.  Landkreditt Bank skal dessuten bidra med opplæring i økonomi, samvirke og styrearbeid for tillitsvalgte på sentralt nivå i NBU.

Glade for samarbeidet

Én av Landkreditt Banks egne målsetninger med avtalen, er å gi medlemmene i NBU kjennskap om og erfaring med bank og økonomi på et tidlig tidspunkt.

- I banken er vi opptatt av det vi kaller sunt bankvett. Ved å gi bygdeungdommene god kjennskap til økonomi og hva vi kan tilby, tror vi at de vil stille sterkere når de en gang skal etablere seg, og i mange tilfeller overta gård. Vi ser frem til å fortsette vårt allerede gode samarbeid med NBU, sier Sigstad avslutningsvis.

Dette er en viktig avtale for oss som bidrar til levende bygder også i fremtiden. Vi gleder oss til langsiktig og godt samarbeid fremover. Det er gøy å ha en så relevant samarbeidspartner med på laget, som i likhet med oss verdsetter aktivt bygdeliv – og en god swingtevling, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i NBU.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Landkreditt Bank
Anders Sigstad, organisasjonssjef
Telefon. 911 55 233
E-post: anders.sigstad@landkreditt.no

Norges bygdeungdomslag
Signe Lindbråten, generalsekretær
Telefon: 93 22 23 35
E-post: general@nbu.no